Image for
Naslovnica

Uvod u digitalnu fotografiju

 • Predavanje 15
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 105
Ukupno 150

Naziv predmeta

Uvod u digitalnu fotografiju

Oznaka predmeta

23-10-506

Semestar

2

ECTS

5

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Ovaj modul upoznaje studente s osnovama vizualnog pripovijedanja kroz fotografske medije, od komunikacije pa sve do atmosfere.

Modul se podučava kroz integraciju teorije, znanja i iskustva te individualnog praktičnog učenja i rješavanja problema. Provjera modula temelji se na analizi i kritičkom osvrtu na dane primjere, na pojedinačnim studentskim projektima, domaćim zadaćama s individualnim pristupom i na usmenom ispitu. Pojedinačni studentski projekt temelji se na individualnom praktičnom pristupu vizualnom pripovijedanju, isključivo putem fotografije za jačanje medijskog izražavanja i kreativnosti.

Ovaj je modul dio grupe modula vezanih uz medije u sklopu studija, aktivno provodeći studente kroz vizualno stvaranje, pripovijedanje i kreativno razmišljanje. Vještine naučene u ovom modulu značajno će doprinijeti ostalim budućim modulima vezanima uz područje medija.

Studenti će naučiti o:
• različitim žanrovima fotografije te primjeni i uporabi
• tehničkim aspektima fotografije
• formatima podataka i korelacija s manipulacijom i promjenom fotografija
• korelaciji osvjetljenja s vizualnim pripovijedanjem
• kontroli izloženosti u svim uvjetima
• sastavu i fokusu
• učinku kontroliranih i nekontroliranih uvjeta okoline.

Literatura

Obavezna literatura:

1. Wells, L. (2015) Photography: A Critical Introduction. 5th edition. Milton, UK: Routledge
2. Hunter, F. (2015) Light Science and Magic: An Introduction to Photographic Lighting. 5th edition. Waltham, MA: Focal Press

Dopunska literatura:

1. Burbridge B., Pollen, A. (2018) Photography Reframed. 1st edition. Milton, UK: Routledge
2. Glyda, J. (2019) Food Photography. 1st edition. Milton, UK: Routledge

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Poredati i opravdati upotrebe elemenata ekspozicije u fotografskim primjerima.
 • Procijeniti fotografske primjere i preporučiti koji bi čimbenici pridonijeli povećanoj dubini polja.
 • Procijeniti fotografske primjere i preporučiti potrebnu opremu za osvjetljenje i kameru.
 • Argumentirati probleme u određenim fotografskim primjerima i preporučiti produkcijske metode za njihovo rješavanje.
 • Procijeniti potrebe projekta i postići ih pravdanjem faza predprodukcije, produkcije i postprodukcije.

Željeni ishodi učenja

 • Preporučiti određene promjene za poboljšanje vizualnog rezultata i ukloniti potencijalne pogrešne izračune.
 • Procijeniti fotografske primjere i preporučiti koji bi čimbenici pridonijeli željenoj dubinskoj oštrini prema fotografskom žanru.
 • Procijeniti fotografske primjere i preporučiti potrebnu opremu za osvjetljenje i kameru te argumentirati odabrano s tehničkog i estetskog stajališta.
 • Argumentirati probleme u određenim fotografskim primjerima i preporučiti metode obrade i postprodukcije za njihovo rješavanje.
 • Procijeniti potrebe projekta i postići ih pravdanjem faza predprodukcije, produkcije i postprodukcije s obzirom na procjenu čimbenika vanjskog okruženja te opravdati vlastitu odluku.
Podijeli: Facebook Twitter