Image for
Naslovnica

Uvod u postprodukciju videa

 • Predavanje 15
 • Vježbe 45
 • Samostalni rad 60
Ukupno 120

Naziv predmeta

Uvod u postprodukciju videa

Oznaka predmeta

23-10-514

Semestar

3

ECTS

4

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Ovaj modul upoznaje studente s osnovama video produkcije i montaže s ciljem prenošenja poruke i priče kroz fleksibilan i fokusiran tijek rada. Modul se nastavlja s prethodno stečenim znanjem i nastavlja produbljivati značenje kako montaža mijenja neobrađene snimke i transformira konačni medijski sadržaj.

Modul se poučava kroz integraciju teorije, znanja i individualnog praktičnog učenja i rješavanja problema. Ocjenjivanje modula temelji se na analizi i kritičkom osvrtu na dane primjere tijekom domaće zadaće, kao i na praktičnim domaćim zadaćama, te na pojedinačnim studentskim projektima.

Individualni studentski projekt temelji se na video montaži unutar različitih žanrova i finalnog rezultata. Ovaj modul dio je medijske jezgre studija, aktivno vodi studente kroz video montažu i finalizaciju medijske forme.

Studenti će naučiti o:
• osnovama teorije montaže.
• montažnim tehnikama i fleksibilnost tijeka rada.
• video i audio prijelazima.
• video i audio efektima.
• primjeni animacijskih točka na video snimci i drugim elementima.
• obradi zvuka.
• montaži kratkih video formata.
• kolor korekciji slike i obradi slike.
• kodiranju raznih formata.

Literatura

Obavezna literatura:

1. Jago, M. (2021) Adobe Premiere Pro Classroom in a Book, [s.l.]: Adobe Press

Dopunska literatura:

1. Owens, J. (2021) Video Production Handbook. 6th edition.NY: Taylor and Francis
2. Millerson, G. (2008) Video Production Handbook. 4th edition. Waltham, MA: Focal Press
3. Hurkman, v. A. (2010) Color Correction Handbook: Professional Techniques for Video and Cinema. 1st edition. Tuscaloosa, AL: Peachpit

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Procijeniti, rangirati i organizirati ključne elemente kod montaže videa.
 • Odrediti i valorizirati alate za montažu videa s obzirom na specifičnost teme i žanra.
 • Preporučiti kreativna rješenja prilikom izrade vizualnog identiteta videa.
 • Odrediti razliku između korekcije boje i obrade slike u filmskoj produkciji.

Željeni ishodi učenja

 • Usporediti i odabrati pristup filmskoj montaži unutar određene teme.
 • Primijeniti i integrirati korištenje načela montažnih principa unutar montažnih procesa videa.
 • Valorizirati i procijeniti povratne informacije korisnika o kreativnom rješenju te odrediti promjenu za budući razvoj.
 • Izraditi video koji integrira korekciju boja i obradu slike za povećanje vizualnog identiteta.
Podijeli: Facebook Twitter