Image for
Naslovnica

Završni rad

 • Predavanje 0
 • Vježbe 0
 • Samostalni rad 180
Ukupno 180

Naziv predmeta

Završni rad

Oznaka predmeta

23-10-535

Semestar

6

ECTS

6

Sadržaj i cilj

Student izrađuje završni rad koji je ukorijenjen/blisko povezan s praktičnom primjenom znanja stečenih na studijskom programu. Završni rad najčešće se sastoji od uvoda u problematiku i dostupna rješenja, a od studenta se očekuje da pismeno predstavi individualno rješenje temeljeno na usvojenom znanju i razumijevanju.

Završni rad se izrađuje u dogovoru s odabranim mentorom i u skladu s prihvaćenom temom. Studenti predaju prijedlog teme završnog rada na standardiziranom obrascu, uz podršku odabranog mentora. Nakon što Povjerenstvo za završne radove prihvati prijedlog, student započinje s izradom završnog rada. Konzultacije s mentorom moguće je održati uživo, pomoću mrežnih komunikacijskih platformi te putem e-pošte i drugih komunikacijskih platformi.

Povjerenstvo za završne radove također prati kvalitetu završnih radova koje su studenti izradili pod mentorstvom pojedinih predavača putem izdavanja odobrenja sadržaja, ciljeva i rasporeda rada. Povjerenstvo također prati kvalitetu mentorskog rada predavača.

Cilj modula je da studenti demonstriraju znanje, razumijevanje i vještine stečeno tijekom studija i uspješno savladavanje ishoda učenja u područjima istraživanja, primjene metoda, etike, akademskog pisanja, prezentacije rezultata istraživanja te analize i sinteze itd.

Studenti će naučiti:
• primijene teorijska i praktična znanja i vještine
• samostalno koristiti stručnu i znanstvenu literaturu
• rješavati probleme vezane uz svoju profesiju
• uspješno savladavati ishode učenja u područjima istraživanja, primjene metoda, etike, akademskog pisanja, prezentacije rezultata istraživanja te analize i sinteze.

Literatura

Obavezna literatura:

1. Hofmann, A. (2020) Scientific Writing and Communication: Papers, Proposals, and Presentations. 4th edn. New York: Oxford University Press.

Dopunska literatura:

1. Parija, S. CH. and Kate, V.,(eds.) (2017) Writing and Publishing a Scientific Research Paper. 1st edn, Singapore: Springer.
2. Day, R. A., and Gastel, B. (2011) How to Write and Publish a Scientific Paper. 7th edn. Oxford: Greenwood.
3. Claudio, L. (2016) How to Write and Publish a Scientific Paper: The Step by Step Guide. 2nd edn. New York: Write Science Now Publishing Co.
4. Glasman-Deal, H. (2010) Science Research Writing for Non-native Speakers of English. 2nd edn. London: Imperial College Press.

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Samostalno koristiti stručnu i znanstvenu literaturu u rješavanju problema sukladno razini stručnosti koju pruža studij.
 • Integrirati znanja i vještine iz različitih područja u svrhu samostalnog provođenja završnog projekta na temelju analize ulaznih podataka, postavljenih zahtjeva i normi, korištenjem odgovarajućih alata, metodologija i tehnika.
 • Obrazložiti stavove iznesene u pisanom akademskom dokumentu.
 • Primijeniti odgovarajuće smjernice u strukturiranju pisanog akademskog dokumenta.
 • Izložiti rad i rezultate u pisanom i usmenom obliku uporabom odgovarajućeg jezika i sukladno etičkim normama.

Željeni ishodi učenja

 • Koristiti znanstvene baze podataka i druge relevantne izvore za pretraživanje informacija.
 • Integrirati znanja i vještine iz različitih područja u svrhu samostalnog provođenja složenog završnog projekta na temelju analize ulaznih podataka, postavljenih zahtjeva i normi, korištenjem odgovarajućih alata, metodologija i tehnika.
 • Obrazložiti stavove iznesene u pisanom akademskom dokumentu uporabom složenih pristupa temeljenih na istraživanju.
 • Koristiti najbolje prakse u strukturiranju pisanog akademskog dokumenta.
 • Izložiti rad i rezultate u pisanom i usmenom obliku uporabom složenijih argumenata i sukladno etičkim normama.
Podijeli: Facebook Twitter