fbpx
Image for
Naslovnica

3D modeliranje i teksturiranje

 • Predavanje 15
 • Vježbe 45
 • Samostalni rad 90
Ukupno 150

Naziv predmeta

3D modeliranje i teksturiranje

Oznaka predmeta

22-01-523

Semestar

5

ECTS

5

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Ovaj modul upoznaje studente s osnovama 3D modeliranja i teksturiranja, a usredotočen je na fleksibilnost i pristup rješavanju problema i optimizaciji zbog vidljivosti rezultata.

Studenti će naučiti o:
• definiranju ciljeva 3D projekta
• stvaranju i pripremi referenci
• podjeli referenci i zbirki detaljnih primjera
• postavljanju projekta
• osnovnim principima modeliranja
• osnovnim principima modifikacija u fazi modeliranja
• obradi primjera s različitim pristupima
• istraživanju učinkovitosti pristupa
• istraživanju upotrebljivosti pristupa
• utvrđivanju topologije i utjecaja na modele i daljnje razrade
• alatima za planiranje modifikacija modela u korelaciji s topologijom
• stvaranju fleksibilnih struktura modela i promjena zahtjeva
• razumijevanju osnovnih tekstura, karata i materijalnih struktura
• procjeni naprednih materijalnih struktura, mapa i tekstura
• primjeni materijala, karata i tekstura
• procjeni različitih faza primjene materijala, teksture i karata
• završnoj montaži i pripremi scene
• prikazivanju vizualnih slika modela izvan trodimenzionalnog prostora
• vizualnom prikazu modela
• završnoj 3D prezentaciji projekta.

Modul se podučava kroz integraciju teorije, znanja i iskustva te individualnog praktičnog učenja i rješavanja problema. Provjera modula temelji se na analizi i kritičkom osvrtu na primjerima osobnih projekata vidljivih kroz pojedinačne studentske projekte i domaćih zadaća s individualnim pristupom. Pojedinačni studentski projekt temelji se na individualnom praktičnom pristupu 3D modeliranju i teksturiranju, počevši od izrade prototipa pa sve do finalizacije odabranog rješenja.

Ovaj je modul dio grupe modula vezanih uz medije u sklopu studija, koji aktivno provodi studente kroz 3D modeliranje i teksturiranje kao ključni element sadržaja koji se nalazi u različitim medijima i sustavima interakcije. Vještine naučene u ovom modulu značajno će doprinijeti ostalim budućim modulima vezanima uz sadržaj medija.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Amin, J. et al (2014) 3Dsmax projects. Worcestershire: 3DTotal publishing. ISBN 978-1909414051
2. Todd, D. (2008) Poly-Modeling With 3dsMax: Thinking Outside of the Box. 1st edition. Waltham, MA: Focal Press
3. Gaham, A. (2011)3ds Max Modeling for Games: Insider's Guide to Game Character, Vehicle, and Environment Modeling: Volume I. 2nd edition. Milton, UK: Routledge

Preporučena literatura:
1. Cusson, R. (2009) Learning Autodesk 3ds Max Design 2010: Essentials: The Official Autodesk 3ds Max Training Guide by Autodesk. [s.l.]: Autodesk Press

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Stvoriti vizualnu raščlambu i skicirati integralne elemente kroz topološki pristup.
 • Predvidjeti i podržati upotrebu alata za stvaranje jednostavnih modela.
 • Strukturirati i razviti model prema potrebama projekta i stvoriti konačni topološki oblik.
 • Stvoriti materijalne strukture zajedno s prilagođenim i stvorenim kartama i teksturama kako bi se dodatno definirao vizualni izgled modela u mapiranju projekcija.
 • Vizualizirati i dovršiti prezentaciju modela.

Željeni ishodi učenja

 • Stvoriti vizualnu raščlambu i skicirati integralne elemente modela kroz topološki pristup i argumentirati razloge prijedloga topologije.
 • Predvidjeti i podržati upotrebu alata za stvaranje struktura modela i argumentirati razloge korištenih alata u vezi s drugim opcijama.
 • Argumentirati strukturu i kontinuirani razvoj oblika kroz topološke prijedloge modela pogodnog za promjenu i optimizaciju.
 • Stvoriti strukturu materijala zajedno s prilagođenim i stvorenim kartama i teksturama kako biste dodatno definirali vizualni izgled modela unutar nerazmotanog mapiranja.
 • Vizualizirati i dovršiti prezentaciju modela argumentirajući model i materijal / mape / teksturu kroz vizualno označenu raščlambu.
Podijeli: Facebook Twitter