Image for
Naslovnica

Izrada cjelovitog multimedijskog rješenja

 • Predavanje 15
 • Vježbe 45
 • Samostalni rad 90
Ukupno 150

Naziv predmeta

Izrada cjelovitog multimedijskog rješenja

Oznaka predmeta

22-01-532

Semestar

6

ECTS

5

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Ovaj modul upoznaje studente sa sveobuhvatnim modulom multimedijskog rješenja temeljenim na projektu koji testira znanje i skup vještina front-end modula i media core modula kroz funkcionalnu integraciju.

Studenti će naučiti o:
• primjeni procesa kritičkog mišljenja u granicama problema
• rješenjima kao ishodima koja imaju inovativne, kreativne, poboljšane ili promijenjene perspektive
• odgovorima na postojeće probleme ili izazove
• budućem razvoju ili jednostavnoj ideji predstavljanja multimedije i njezine primjene
• stvaranju funkcionalnog multimedijskog rješenja
• webu, učenju, Spatial-u, igri, proširenju i IoT-u kao područjima multimedijskih rješenja.

Modul se predaje kroz integraciju teorije, znanja i iskustva te individualnog praktičnog učenja i rješavanja problema. Provjera modula temelji se na pojedinačnim studentskim projektima, domaćim zadaćama s individualnim pristupom i prezentaciji konačnog multimedijskog rješenja. Pojedinačni studentski projekt temelji se na individualnom praktičnom pristupu stvaranju multimedijskog rješenja primjenom naučenih tehnika i metoda u rješavanju problema i kreativnom razvoju.

Ovaj je modul dio front-end modula u sklopu studijskog programa, istovremeno vodeći studente kroz razvoj multimedijskih rješenja. Vještine naučene u ovom modulu značajno će doprinijeti ukupnom zadržavanju znanja, daljnjem razvoju i integraciji naučenih modula.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Fenrich, P. (2005) Creating Instructional Multimedia Solutions: Practical Guidelines for the Real World. 1st edition. [s.l.] Informing Science

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Razviti sposobnost istraživanja, pročišćavanja i argumentiranja projektne ideje.
 • Stvoriti i strukturirati okvir projekta s ovisnostima kako sadržaja, tako i tehnologije.
 • Razviti i argumentirati prototip koji funkcionira.
 • Procijeniti i ocijeniti utjecaj, ulogu i jednostavnost korištenja projekta.

Željeni ishodi učenja

 • Razviti sposobnost istraživanja, pročišćavanja i argumentiranja projektne ideje. Obrazložiti kritični stav u vezi s trenutnim istraživanjima i najboljim praksama.
 • Stvoriti i strukturirati okvir projekta s ovisnostima kako sadržaja, tako i tehnologije. Opravdati i rangirati upotrebu, potencijalne probleme, prepreke i moguća rješenja.
 • Razviti i argumentirati funkcionalni prototip, jasno podržavajući ishode i rješenja problema istraživanja.
 • Procijeniti i ocijeniti utjecaj, ulogu i jednostavnost korištenja projekta. Predvidjeti promjene i istražiti potencijalni budući razvoj i uporabu.
Podijeli: Facebook Twitter