fbpx
Image for
Naslovnica

Matematika

 • Predavanje 30
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 90
Ukupno 150

Naziv predmeta

Matematika

Oznaka predmeta

22-06-502

Semestar

1

ECTS

5

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Cilj ovog kolegija je omogućiti studentima da nauče:
• implementirati matematičke modele u rješavanje računskih problema
• implementirati linearnu algebru u modeliranju i rješavanju 2D i 3D problema.

Studenti stječu temeljna teorijska i praktična znanja iz područja kvantitativnih metoda koje su ključna stavka u računarskom modeliranju, s naglaskom na grafičku primjenu. Cilj ovog kolegija je pružiti studentima znanje i razumijevanje matematičkih alata koji se koriste u ostalim kolegijima u sklopu ovog studijskog programa. Nadalje, ovaj kolegij predstavlja temelj za kolegij Matematička analiza koji studenti pohađaju u drugom semestru prve godine.

Studentima je važno pohađati ovaj kolegij u svrhu razvoja vještina logičkog razmišljanja i prosuđivanja koje su potrebne za druge kolegije u sklopu ovog studijskog programa. Znanje koje studenti steknu pohađanjem ovog kolegija doprinose ukupnim vještinama potrebnim za buduće zaposlenje na pozicijama informacijskih stručnjaka. U sklopu ovog kolegija, studenti stječu praktično iskustvo bavljenja matematičkim problemima i modelima individualno ili radom u grupi.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Hatzivelkos, A., Kovač, H., Milun, T. (2022) Matematika za IT, Algebra
2. Stewart, J., Redlin, L. and Watson, S. (2016) Precalculus: Mathematics for Calculus. 7th edn. Boston: Cengage Learning

Preporučena literatura:
1. P. Javor, Matematička analiza 1, Element, Zagreb, 2007
2. N. Elezović, Linearna algebra, Element, Zagreb, 1995.
3. Lay, D.C, Lay, S.R. and McDonald, J.J. (2016) Linear Algebra and Its Applications. 5th edn, Boston: Pearson
4. Abramson, J. (2017) Precalculus. Houston: OpenStax

Dodatna literatura:
1. Strang, G., (2019) Linear Algebra and Learning from Data. Cambridge: Wellesley-Cambridge Press

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Analizirati elementarne funkcije, skicirati grafove elementarnih funkcija i izračunati domenu osnovnih i složenih funkcija.
 • Izračunati inverznu funkciju, osnovne operacije nad skupovima, prikazati skupove i operacije Vennovim dijagramima te izračunati aritmetičke i geometrijske nizove.
 • Provesti osnovne operacije s matricama, izračunati determinantu matrice, te riješiti sustave linearnih jednadžbi odgovarajućom metodom.
 • Izračunati osnovne geometrijske objekte u ravnini i prostoru (pravci i ravnine) korištenjem vektora. Primijeniti osnovne pojmove linearne algebre u manipulaciji geometrijskim objektima.

Željeni ishodi učenja

 • Odabrati primjerenu funkciju za modeliranje matematičkog problema ili problema u fizici.
 • Izračunati inverz složenih funkcija i potvrditi inverz kompozicijom same funkcije i njezinog inverza. Ispitati partitivni skup i particiju skupa, istražiti svojstva operacija i skupova, te izračunati složenije primjere aritmetičkog i geometrijskog niza.
 • Analizirati rješenja sustava linearnih jednadžbi.
 • Koristiti naprednu linearnu algebru u manipulaciji objektima u ravnini i prostoru.
Podijeli: Facebook Twitter