fbpx
Image for
Naslovnica

Napredno programiranje

 • Predavanje 30
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 120
Ukupno 180

Naziv predmeta

Napredno programiranje

Oznaka predmeta

22-01-508

Semestar

3

ECTS

6

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Ovaj kolegij upoznaje studente s naprednim tehnikama programiranja primijenjenim na PHP programski jezik i MySQL sustav relacijskog upravljanja bazama podataka, u kontekstu razvoja web aplikacija.

Ovaj je kolegij osnovica studijskog programa Multimedijsko računarstvo i temelji se na vještinama i znanju stečenom u kolegiju Uvod u objektno orijentirano programiranje. Vještine naučene u ovom kolegiju značajno će doprinijeti razvoju studenta kao profesionalca u poštivanju područja.

Studenti će naučiti:
• kako primijeniti PHP za izradu dinamičke HTML stranice
• kako organizirati programski kod za povećanje učinkovitosti izvršavanja programa web stranice
• o obradi web obrazaca
• o korištenju relacijskog sustava za upravljanje bazama podataka iz PHP koda
• kako dizajnirati i stvoriti sustav upravljanja sadržajem za web stranicu.

Kolegij se predaje na PHP programskom jeziku. Provjera kolegija temelji se na rješavanju niza manjih praktičnih zadataka u definiranom programskom jeziku i alatu za razvoj softvera te na pojedinačnim studentskim projektima. U tim projektima studenti moraju stvoriti PHP web aplikacije prema zadanim specifikacijama.

Literatura

Obvezna literatura:
1. PHP programiranje - priručnik: Božajić, Ivan - Zagreb: Algebra d.o.o., 2014

Preporučena literatura:
1. Lerdorf, R., Tatroe, K. and MacIntyre, P. (2006) Programming PHP. 2nd edn. Sebastopol: O'Reilly Media.

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Kombinirati osnove programskih elemenata programskog jezika u dinamičnu HTML stranicu.
 • Organizirati web sadržaj u spremnik.
 • Organizirati programski kod za povećanje učinkovitosti izvršavanja programa web stranice.
 • Kombinirati HTML elemente u web obliku i programskom kodu za unos podataka u konstrukciju web stranice.
 • Dizajnirati osnovne naredbe SQL jezika za pisanje, dohvaćanje, izmjenu i brisanje podataka u okruženju web stranice.
 • Dizajnirati sustav upravljanja sadržajem za web stranicu.

Željeni ishodi učenja

 • Napisati optimalni programski kod za generiranje web sadržaja.
 • Preporučiti odgovarajuću strukturu spremnika za pohranu podataka na web stranicu i stvoriti rješenje.
 • Predvidjeti sve potrebne organizacijske strukture programskog koda prilikom rješavanja datog problema.
 • Preporučiti ispravan HTML obrazac za prijenos datoteka na poslužitelj i odgovarajući programski kod i stvoriti rješenje.
 • Kombinirati funkcije i metode za rad s bazom podataka u softverskim rješenjima.
 • izraditi sustav za upravljanje sadržajem na web stranici.
Podijeli: Facebook Twitter