fbpx
Image for
Naslovnica

Obrada, kreiranje i optimizacija rasterskih zapisa

  • Predavanje 15
  • Vježbe 45
  • Samostalni rad 90
Ukupno 150

Naziv predmeta

Obrada, kreiranje i optimizacija rasterskih zapisa

Oznaka predmeta

22-01-509

Semestar

3

ECTS

5

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Ovaj modul upoznaje studente s osnovama vizualnog pripovijedanja priča kroz manipulaciju fotografskim medijima, rasterskim slikama i vektorskom grafikom s ciljem vizualne promjene, promjene u vizualnim porukama ili atmosferi.

Studenti će naučiti o:
• procesima i okosnicama za manipulaciju slikom
• formatu podataka i utjecaju dubine bita na postprodukciju i fotomanipulaciju
• fotoforensiji i preprekama koje ona predstavlja
• destruktivnoj i nerazornoj obradi rasterskih slika
• fleksibilnoj rutini tijeka rada u obradi slika
• stvaranju vektorske grafike i integraciji slike
• optimizaciji, upotrebi i performansi rasterske slike, npr. okruženju za igre, web SEO i slično.

Modul se podučava kroz integraciju istraživanja, praktičnog znanja i individualnog praktičnog učenja i rješavanja problema. Provjera modula temelji se na praktičnoj analizi i kritičkom osvrtu u obliku rješenja temeljenog na vještinama unutar danih primjera, na pojedinačnim studentskim projektima i domaćim zadaćama s individualnim pristupom. Pojedinačni studentski projekt temelji se na individualnom praktičnom pristupu vizualnom pripovijedanju priča isključivo kroz tijek foto manipulacije, naknadne obrade i željene promjene u vizualnoj komunikaciji.

Ovaj je modul dio grupe modula vezanih uz medije u sklopu studija, aktivno provodeći studente kroz stvaranje grafike, kao i manipulaciju podacima rasterskih slika (fotografske slike ili računalno generirane slike). Vještine naučene u ovom modulu značajno će doprinijeti ostalim budućim modulima vezanima uz područje medija.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Chavez, C. and Faulkner, A. (2021) Adobe Photoshop Classroom in a Book, [s.l.]: Adobe Press
2. Wood, B. (2021) Adobe Illustrator Classroom in a Book, [s.l.]: Adobe Press

Preporučena literatura

Preporučena literatura:
1. Snider, L. (2021) Adobe Lightroom CC and Photoshop CC for Photographers Classroom in a Book, 1st edn, [s.l.]: Adobe Press
2. Hogan, C. L. (2017) Optimizing images. 1st edition. Sebastopol, CA: O'Reily Media

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

  • Stvoriti vektorsku grafiku u skladu sa standardima kvalitete koji podržavaju sve aplikacije.
  • Stvoriti bešavnu rastersku sliku, primjenjujući najadekvatniju opciju za retuširanje i korekciju rasterske slike.
  • Samoprocijeniti odgovarajuće materijale i izraditi fotomontažu uzimajući dati primjer kao vodič za stvaranje.

Željeni ishodi učenja

  • Stvoriti vektorsku grafiku u skladu sa standardima kvalitete koji podržavaju sve aplikacije. Prosuditi njihovu vrijednost upotrebe u vizualnim komunikacijama i braniti izbor.
  • Stvoriti bešavnu rastersku sliku, primjenjujući najadekvatniju opciju za retuširanje i korekciju rasterske slike, istovremeno podržavajući mogućnost daljnjih poboljšanja i fleksibilnosti u radnom procesu.
  • Samoprocijeniti odgovarajuće materijale i izraditi foto montažu uzimajući dati primjer kao vodič za stvaranje. Podržati nerazornu postprodukciju i razgranatu strukturu unutar strukture sloja čineći je spremnom za dodatne promjene.
Podijeli: Facebook Twitter