fbpx
Image for
Naslovnica

Obrada zvuka

 • Predavanje 30
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 90
Ukupno 150

Naziv predmeta

Obrada zvuka

Oznaka predmeta

22-01-519

Semestar

4

ECTS

5

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Ovaj modul upoznaje studente s osnovama stvaranja, obrade i transformacije zvuka, pa sve do dizajna zvuka, miješanja i svladavanja zvuka.

Studenti će naučiti o:
• toku rada za uređivanje zvuka
• jednokanalnom i višekanalnom uređivanju zvuka
• formatima audio podataka i njihovim upotrebama u reprodukciji i uređivanju
• manipulaciji i postprodukciji
• poboljšanju i smanjenju buke
• miksanju i masteringu
• stvaranju i ekstrapolaciji zvučnih efekata.

Modul se podučava kroz integraciju teorije, znanja i iskustva te individualnog praktičnog učenja i rješavanja problema. Procjena modula temelji se na analizi i kritičkom osvrtu na dane primjere te domaćim zadaćama s individualnim pristupom.

Ovaj je modul dio grupe modula vezanih uz medije u sklopu studija, konačan u području zvuka, definirajući postprodukciju i na kraju vodeći do konačnog zvuka kao medijske komponente u videu, multimediji, interaktivnim medijima, okruženju igara, aplikaciji i slično. Vještine naučene u ovom modulu značajno će doprinijeti ostalim budućim modulima vezanima uz sadržaj medija.

Sadržaj

Cjelokupan proces obrade zvuka je objašnjen. Od pretvorbe analognog u digitalni signal, preko višekanalnog zapisa i montaže, do miksanja i mastering-a finalnog programa. Specifičnosti osnovnih audio formata (Glazba, Radio, TV, Film i Web) su također objašnjene. Studenti će se putem školskih i studijskih vježbi detaljno upoznati s Adobe Audition aplikacijom čije će alate intenzivno koristiti za kreativno manipuliranje zvučnog sadržaja.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Rumsey, F. and Mccormick, T. (2009) Sound and Recording. 6th edition. Waltham, MA: Focal press
2. Jago, M. (2018) Adobe Audition CC Classroom in a Book. 2nd edition. [s.l.]: Adobe Press

Preporučena literatura:
1. Sonnenschein, D. (2001) Sound Design: The Expressive Power of Music, Voice and Sound Effects in Cinema. 1st edition. Studio City, CA: Michael Wiese Productions

Preporučena literatura

"PRINCIPLES OF DIGITAL AUDIO” by Ken C. Pohlmann "MASTERING AUDIO, THE ART AND THE SCIENCE” by Bob Katz

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Odabrati opcije za postupak snimanja i obrade audio materijala pomoću digitalne zvučne stanice.
 • Planirati odgovarajući tok obrade audio signala pomoću digitalne zvučne stanice.
 • Ispitati postavljene elemente obrade i sinkronizacije zvuka pomoću digitalne zvučne stanice.
 • Kontrolirati postupak obrade snimljenog audio signala pomoću digitalne audio stanice.
 • Pregledati osnovne razloge i metode prilagodbe audio materijala za različite formate i medije.

Željeni ishodi učenja

 • Procijeniti prikladnost postupka snimanja i obrade zvučnog materijala pomoću digitalne zvučne stanice.
 • Poredati različite sekvence obrade audio signala pomoću digitalne zvučne stanice.
 • Obrazložiti postavljene elemente obrade i sinkronizacije zvuka pomoću digitalne zvučne stanice.
 • Kritički procijeniti obradu snimljenog audio signala pomoću digitalne audio stanice.
 • Opravdati principe i razloge za kodiranje zvučnih zapisa za različite medije.
Podijeli: Facebook Twitter