fbpx
Image for
Naslovnica

Osnove poslovne ekonomije

 • Predavanje 30
 • Vježbe 15
 • Samostalni rad 75
Ukupno 120

Naziv predmeta

Osnove poslovne ekonomije

Oznaka predmeta

22-01-513

Semestar

3

ECTS

4

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Ciljevi ovog modula su omogućiti studentima da nauče:
• predstaviti osnovne elemente mikro- i makroekonomije i ekonomskog sustava u cjelini
• tumačiti odnos između različitih elemenata ekonomskog sustava kako bi mogli donositi dobre ekonomske odluke.

Po završetku preddiplomskog studija studenti mogu raditi u gospodarstvu, bilo kao samostalni poduzetnici ili kao dio većih poslovnih organizacija. Morat će pridonijeti poslovnim rješenjima i sudjelovati u donošenju poslovnih odluka. Poznavanje gospodarstva i načina funkcioniranja gospodarskog sustava pomoći će im u donošenju boljih odluka i na taj način pridonijeti boljim poslovnim rezultatima.

Važnost ovog modula ogleda se u usvajanju ekonomskog načina razmišljanja i općenito ekonomskih vještina koje mogu biti važne ne samo za posao, već i za privatni kontekst. Studenti će steći samopouzdanje u rješavanju problema na temelju ekonomskih problema i sposobnost predlaganja mogućih rješenja. Ekonomski problemi obuhvaćeni ovim modulom ilustrirani su stvarnim primjerima i trenutnim događajima, što omogućava studentima da identificiraju, analiziraju i riješe takve probleme u svojoj budućoj karijeri.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Samuelson, P.A. and Nordhaus, W.D. (2009) Economics. [s.l.] McGraw-Hill Education.
Recommended reading:
2. Mankiw, N.G. (2011) Principles of Economics. [s.l.] Cengage Learning
3. Pindyck, R.S. i Rubinfeld, D.L. (2012) Microeconomics.8th edn. [s.l.] Pearson.

Preporučena literatura:
1. Raworth, K. (2018) Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st Century Economist. [s.l.] Chelsea Green Publishing.
2. Sowell, T. (2014) Basic Economics.5th edn. [s.l.] Basic Books.
3. DK (2018) The Economics Book: Big Ideas Simply Explained. [s.l.] DK.
4. Hazlitt, H. (1988) Economics in One Lesson: The Shortest and Surest Way to Understand Basic Economics. [s.l.] Currency.

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Predstaviti osnovne elemente ekonomskog sustava.
 • Objasniti tržište, ponudu, potražnju i koncept elastičnosti ponude i potražnje.
 • Analizirati čimbenike koji utječu na ponašanje potrošača i odluke proizvođača.
 • Objasniti karakteristike proizvodnih inputa.
 • Objasniti interakciju makroekonomskih ciljeva, instrumenata i pokazatelja.
 • Objasniti utjecaj različitih čimbenika na gospodarski rast i razvoj.

Željeni ishodi učenja

 • Analizirati interakciju osnovnih elemenata ekonomskog sustava.
 • Procijeniti utjecaj različitih čimbenika na tržišne odluke, ponudu, potražnju i na elastičnost ponude i potražnje.
 • Protumačiti kako različiti čimbenici utječu na ponašanje potrošača i odluke proizvođača.
 • Usporediti karakteristike proizvodnih inputa.
 • Analizirati utjecaj elemenata ekonomske aktivnosti na ekonomske rezultate gospodarstva.
 • Analizirati različite strategije gospodarskog rasta i razvoja.
Podijeli: Facebook Twitter