fbpx
Image for
Naslovnica

Osnove poslovnog komuniciranja

 • Predavanje 15
 • Vježbe 45
 • Samostalni rad 90
Ukupno 150

Naziv predmeta

Osnove poslovnog komuniciranja

Oznaka predmeta

22-01-524

Semestar

5

ECTS

5

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Cilj ovog modula je omogućiti studentima da:
• steknu osnovne oblike krizne komunikacije, organiziranja sastanaka i poslovnih pregovora
• razviju modele interkulturalne komunikacije i sintetiziraju verbalnu i neverbalnu komunikaciju u smislenu cjelinu.

Ovaj modul podučava studente kako vrednovati različite oblike govora, dizajnirati različite vrste pisane komunikacije, predstavljati različite poglede i sadržaje i provoditi uspješnu timsku komunikaciju. Omogućuje studentima da učinkovito prezentiraju argumente na poslovnim sastancima, ali i da preporuče modele verbalne i neverbalne komunikacije pregovaračkim timovima i ljudima koji su svakodnevno u izravnom kontaktu sa vlastitim osobljem ili klijentima.

Važno je da studenti pohađaju ovaj modul kako bi mogli argumentirati svoja mišljenja kroz različite oblike (načine) komunikacije. Studenti će znanjem stečenim u ovom modulu valjano i kritički prosuditi napisani poslovni sadržaj i stvoriti druge uspješne načine poslovne komunikacije. Osposobit će se za obranu svojih stavova u poslovnim pregovorima i izbjegavanje konfliktnih situacija. Sve ove stvari pridonijet će ukupnom skupu vještina za njihovo buduće zaposlenje.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Bovee, C.L.. and Thill, J.V. (2020) Business Communication Today.15th edn. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson.
2. Rouse, M.J. i Rouse, S. (2002) Business Communications: A Cultural and Strategic Approach. London: Thomson Learning.

Preporučena literatura:
1. Dick, R., (2000) Get it across: Effective Communication at Work. Tadworth: Elliot Right Way Books.
2. Davies, HB. R. (2008) Mastering Communications: 10 secrets to fast, clear, persuasive communications. Toronto: McLuhan and Davies Communications, Inc.
3. Kozicki, S. (1998) Creative Negotiating: Proven Techniques for Getting What You Want from Any Negotiation. Halbrook: Adams Media Corporation.
4. Borg, J. (2008) Persuasion: The Art of Influencing People.2nd edn. New Jersey: FT Press.

Dodatna literatura:
1. Lane, S. D. (2010) Interpersonal Communication: Competence and Contexts.2nd edn. Boston: Allyn and Bacon: University of Texas at Dallas.
2. Pease A. and Pease B. (2004) The Definitive Book of Body Language. Buderim: Pease International.
3. Navarro J. (2008) What Every Body is Saying: an ex-FBI agent's guide to speed-reading people. New York: Collins Living.
4. Luecke, R. (2004) Crisis management: master the skills to prevent disasters. Boston: Harvard Business School Press.

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Preporučiti načine i obrasce planiranja, pisanja i zaključivanja poslovnih poruka, stvoriti osnovne obrasce rutinskih, pozitivnih i negativnih poruka i objasniti njihov sadržaj, oblik i učinkovitost.
 • Preporučiti načine i obrasce planiranja, pisanja i dovršavanja uvjerljivih poruka, izvještaja i prijedloga, objasniti njihove specifičnosti i oblike te predstaviti, procijeniti i objasniti važnost i učinkovitost vizualnih komunikacija.
 • Preporučiti osnovne načine prikupljanja, analiziranja i korištenja poslovnih informacija, predložiti osnovne oblike pregovora, razlikovati načine uspješne i neuspješne timske komunikacije, predložiti načine za prevladavanje sukoba i vođenje sastanaka, prepoznati kulturološke razlike i pripremiti se za posao.
 • Preporučiti način krizne komunikacije neposredno nakon krize, izraditi modele prezentacija, predložiti način pripreme za razgovor za posao i napisati uspješan životopis.
 • Stvoriti jednostavnu prezentaciju, analizirati publiku i predstaviti sadržaj.

Željeni ishodi učenja

 • Protumačiti načine i obrasce planiranja, pisanja i zaključivanja poslovnih poruka, stvoriti osnovne obrasce rutinskih, pozitivnih i negativnih poruka i objasniti njihov sadržaj, oblik i učinkovitost.
 • Protumačiti načine i obrasce planiranja, pisanja i dovršavanja uvjerljivih poruka, izvještaja i prijedloga, objasniti njihove specifičnosti i oblike te predstaviti, procijeniti i objasniti važnost i učinkovitost vizualnih komunikacija.
 • Protumačiti osnovne načine prikupljanja, analiziranja i korištenja poslovnih informacija, predložiti oblike pregovaranja, razlikovati načine uspješne i neuspješne timske komunikacije, predložiti načine za prevladavanje sukoba i vođenje sastanaka, prepoznati kulturološke razlike i pripremiti se za posao.
 • Protumačiti način krizne komunikacije neposredno nakon krize, izraditi modele prezentacija, predložiti način pripreme za razgovor za posao i napisati uspješan životopis.
 • Stvoriti složeniju prezentaciju, analizirati publiku i predstaviti sadržaj.
Podijeli: Facebook Twitter