fbpx
Image for
Naslovnica

Postprodukcija video materijala

 • Predavanje 30
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 90
Ukupno 150

Naziv predmeta

Postprodukcija video materijala

Oznaka predmeta

22-01-518

Semestar

4

ECTS

5

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Ovaj modul upoznaje studente s osnovama video produkcije i montaže u svrhu prenošenja poruke i priče kroz fleksibilan i fokusiran tijek rada. Modul nastavlja s prethodno stečenim znanjem i nastavlja produbljivati značenje načina na koji uređivanje mijenja sirove snimke i transformira konačni medijski sadržaj.

Studenti će naučiti o:
• osnovnoj teoriji uređivanja
• tehnikama uređivanja i fleksibilnosti tijeka rada
• video i audio prijelazima
• video i audio efektima
• animiranju video točke na video snimkama i drugim elementima
• postavljanju i miješanju zvuka
• uređivanju kratkih obrazaca
• korekciji slike u boji i manipulaciji slojem
• kodiranju različitih formata.

Modul se predaje kroz integraciju teorije, znanja i iskustva te individualnog praktičnog učenja i rješavanja problema. Provjera modula temelji se na analizi i kritičkom osvrtu na dane primjere tijekom domaće zadaće, kao i na praktičnim domaćim zadaćama te na pojedinačnim studentskim projektima. Pojedinačni studentski projekt temelji se na video montaži različitih žanrova i konačnoj prijavi.

Ovaj je modul dio grupe modula vezanih uz medije u sklopu studija, aktivno provodeći studente kroz video montažu i finalizaciju medijske forme. Vještine naučene u ovom modulu značajno će doprinijeti ostalim budućim modulima vezanima uz sadržaj medija.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Jago, M. (2021) Adobe Premiere Pro Classroom in a Book, [s.l.]: Adobe Press
2. Owens, J. (2021) Video Production Handbook. 6th edition. NY: Taylor and Francis
3. Millerson, G. (2008) Video Production Handbook. 4th edition. Waltham, MA: Focal Press

Preporučena literatura:
1. Hurkman, v. A. (2010) Color Correction Handbook: Professional Techniques for Video and Cinema. 1st edition. Tuscaloosa, AL: Peachpit

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Procijeniti, rangirati i organizirati ključne elemente video montaže.
 • Utvrditi i valorizirati alate za uređivanje videozapisa s obzirom na specifičnost teme i žanra.
 • Preporučiti kreativna rješenja prilikom izrade vizualnog identiteta videozapisa.
 • Utvrditi razliku između korekcije boje i ocjenjivanja u produkciji filma.

Željeni ishodi učenja

 • Usporediti i podržati pristup montaži filmova unutar određene teme.
 • Podržati i integrirati upotrebu principa uređivanja u postupak video montaže.
 • Valorizirati i procijeniti povratne informacije korisnika o kreativnom rješenju i odrediti promjenu ili budući razvoj.
 • Stvoriti video koji integrira korekciju boja i ocjenjivanje radi povećanja vizualnog identiteta.
Podijeli: Facebook Twitter