fbpx
Image for
Naslovnica

Primijenjena fizika

 • Predavanje 30
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 90
Ukupno 150

Naziv predmeta

Primijenjena fizika

Oznaka predmeta

22-01-503

Semestar

2

ECTS

5

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Cilj ovog modula je omogućiti studentima da:
• analiziraju stvarni problem i stvore odgovarajući fizički model i kritički promotre dobivene rezultate
• primijene fizičke modele i principe u multimediji
• pripreme se za uspješan nastavak studija.

Ovaj modul podučava studente o osnovnim fizikalnim pojmovima i odnosima s naglaskom na kinematiku, osnosno gibanje u jednoj i dvije dimenzije, dinamiku, Newtonove zakone, rad, energiju i snagu koji će služiti kao temelj za module iz područja razvoja video igara i primjenu fizike u njima. Uvod u valove i optiku uči studente o titranju s naglaskom na jednostavnom harmonijskom oscilatoru i matematičkom njihalu. Valovi, posebno zvuk i svjetlost, a također i osnove geometrijske optike, služe kao temelj za module u području zvuka, fotografije i videa koje studenti imaju kasnije na studiju.

Važno je da studenti pohađaju ovaj modul kako bi razvili logičke vještine i vještine zaključivanja te stekli znanje potrebno za uspješno praćenje ostalih module na ovom studijskom programu. Znanja koja studenti steknu kroz ovaj modulu pridonijet će ukupnom skupu vještina i budućem zaposlenju kao specijalista za multimediju.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Urone, P.P., Hinrichs, R., Dirks, K., Sharma, M. (2012) College Physics, Huston: OpenStax. Available at: https://openstax.org/details/books/college-physics (Accessed: 10 May 2020)

Preporučena literatura:
1. Beiser, A. (2011) Schaum's Easy Outline of Applied Physics, 3rd edition, [s.l.]: McGraw-Hill Education - Europe
2. Cutnell J. D., Johnson K. W. (2012) Physics, 9th edition, United States: Wiley

Dodatna literatura:
1. Ewen, D. Schurter N., Gundersen, E. (2012) Applied Physics, 10th edition, [s.l.]: Pearson

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Objasniti osnovne kinematičke veličine, gibanja u jednoj i dvije dimenzije te Newtonove zakone i njihovu međusobnu povezanost.
 • Objasniti rad i snagu, osnovne vrste energije i zakone očuvanja energije i količine gibanja.
 • Objasniti titranje jednostavnog harmonijskog oscilatora, te definirati osnovne fizikalne pojmove vezane uz valove.
 • Objasniti osnovne pojmove iz područja akustike
 • Odrediti svojstva sustava zrcala i leća te objasniti zakone geometrijske optike..

Željeni ishodi učenja

 • Riješiti problemske zadatke vezane uz Newtonove zakone te gibanja u jednoj i dvije dimenzije.
 • Riješiti problemske zadatke vezane uz rad, snagu, energiju i količinu gibanja.
 • Riješiti problemske zadatke vezane uz titranje i valno gibanje.
 • Riješiti problemske zadatke vezane uz zvuk.
 • Grafički prikazati nastajanje slike kod zrcala i leća, opisati nastalu sliku i riješiti problemske zadatke vezane uz geometrijsku optiku.
Podijeli: Facebook Twitter