Image for
Naslovnica

Programiranje

 • Predavanje 30
 • Vježbe 45
 • Samostalni rad 105
Ukupno 180

Naziv predmeta

Programiranje

Oznaka predmeta

22-06-503

Semestar

1

ECTS

6

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

U sklopu ovog kolegija, studenti stječu znanja iz područja programskih koncepata i alata te načina razmišljanja potrebnih za rješavanje jednostavnih programskih problema.

Ovo je središnji kolegij u sklopu studijskih programa Primijenjenog računarstva i Multimedijskog računarstva te predstavlja temelj za daljnje kolegije programiranja koje studenti Primijenjenog računarstva pohađaju kroz semestre.

Iako studij Multimedijskog računarstva sadrži manji broj kolegija iz područja programiranja, oni i dalje predstavljaju ključnu skupinu kolegija u sklopu kojih se većinom podučava programiranje korisničkog sučelja (frontend) uz manji naglasak na programiranje pozadinskog koda (backend). Stečene vještine značajno doprinose stručnom razvoju studenata u povezanim profesionalnim područjima.

Studenti će naučiti:
• osnove programiranja koje su nužne za daljnji razvoj složenijih vještina u svrhu konkurentnosti na tržištu rada
• formulirati jednostavne algoritme te koristiti varijable, naredbe i kontejnere za njihovu provedbu
• o funkcijama, korisnički definiranim tipovima podataka te radu s tekstualnim datotekama
• koristiti alate za razvoj softvera
• pretvoriti problemske zadatke u algoritme.

Kolegij se podučava u programskom jeziku C++ (za studente Primijenjenog računarstva – smjer Programsko inženjerstvo), Python (za studente Primijenjenog računarstva – smjer Sistemsko inženjerstvo) te PHP (za studente Multimedijskog računarstva). Vrednovanje u sklopu ovog kolegija temelji se na rješavanju niza manjih praktičnih zadataka uporabom zadanog programskog jezika i alata za razvoj softvera.

Literatura

Za one koji slušaju C++:

Obavezna literatura:
1. Šribar, J., Motik, B. (2014) Demistificirani C++. 4th edn. Zagreb: Element.

Za one koji slušaju Python:

Obavezna literatura:
1. Downey, A. (2019) Think Python: How to Think Like a Computer Scientist. 2nd edn. Available online.

Za one koji slušaju PHP:

Obavezna literatura:
1. Priručnik PHP, Algebra, grupa autora, Zagreb, 2010.

Preporučena literatura:
1. Lerdorf R., Tatroe K., MacIntyre P. (2006) Programming PHP. 2nd edition. O'Reilly Media.

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Osmisliti jednostavan algoritam prema smjernicama te ga implementirati koristeći osnovne elemente programskog jezika.
 • Odabrati prikladan kontejner za čuvanje više podataka te primijeniti složenije matematičke i logičke operacije na njegove elemente.
 • Osmisliti rješenje jednostavnog problema koristeći funkcije te ih kreirati i upotrijebiti.
 • Dizajnirati jednostavan korisnički tip podataka te koristiti njegove instance za rješavanje problema.
 • Kreirati rješenje korištenjem raspoloživih memorijskih opcija stoga i hrpe.
 • Konstruirati rješenje korištenjem datoteka.

Željeni ishodi učenja

 • Osmisliti jednostavan algoritam prema manje strukturiranim smjernicama te ga implementirati koristeći osnovne elemente programskog jezika.
 • Odabrati optimalni kontejner za čuvanje više podataka te primijeniti složenije matematičke i logičke operacije na njegove elemente.
 • Osmisliti rješenje složenijeg problema koristeći funkcije te ih kreirati i upotrijebiti.
 • Dizajnirati jednostavan korisnički tip podataka te koristiti njegove instance za rješavanje problema koristeći kompleksnije programske konstrukte.
 • Kreirati rješenje složenijeg problema korištenjem raspoloživih memorijskih opcija stoga i hrpe.
 • Konstruirati rješenje složenijeg problema korištenjem datoteka.
Podijeli: Facebook Twitter