fbpx
Image for
Naslovnica

Razvoj 2D računalnih igara

 • Predavanje 15
 • Vježbe 45
 • Samostalni rad 120
Ukupno 180

Naziv predmeta

Razvoj 2D računalnih igara

Oznaka predmeta

22-01-530

Semestar

5

ECTS

6

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Ovaj modul upoznaje studente s osnovama razvoja video igara sa stajališta funkcionalnog prototipa u 2D okruženju.

Studenti će naučiti o:
• temeljnim znanjima o predmetima i njihovom ponašanju
• instaliranju predmeta na scenama, radu s više scena pomicanjem napretka
• dodavanju grafike i stvaranju animacija
• skriptiranju radnje i tijeka igre na sceni
• izradi grafičkog korisničkog sučelja
• planiranju i procjeni dizajna prototipa igre
• pronalaženju i rješavanju problema
• testiranju kvalitete igara
• izgradnji prototipa rada s više platformi.

Modul se podučava kroz integraciju teorije, znanja, dok je visoko usredotočen na individualno praktično učenje i rješavanje problema. Provjera modula temelji se na individualnom i praktičnom studentskom projektu. Pojedinačni studentski projekt temelji se na funkcionalnom prototipu video igre.

Ovaj je modul dio grupe modula vezanih uz medije u sklopu studija, aktivno provodeći studente kroz razvoj videoigara na razini funkcionalnog prototipa. Vještine naučene u ovom modulu značajno će doprinijeti ostalim modulima vezanima uz područje medija.

Literatura

Dodatna literatura:
1. Jon Manning, J., Buttfield-Addison, P. and Nugent, T. (2019) Unity Game Development Cookbook: Essentials for Every Game. 1st edition. Sebastopol, CA: O’Reily Media
2. Godbold, A. (2018) Mastering UI Development with Unity: An In-depth Guide to Developing Engaging User Interfaces with Unity 5, Unity 2017, and Unity 2018. 1st edition. Birmingham: Packt Publishing

Preporučena literatura:
1. Unity Technologies (2021) Unity User Manual 2020.3 [Online]. Available at: https://docs.unity3d.com/Manual/index.html (Accessed: 15 May 2021)

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Stvoriti i konstruirati elemente oko prikazane video igre.
 • Kritički procijeniti strukturu i izgraditi glavni izbornik (GUI) sa svim osnovnim funkcionalnostima.
 • Analizirati i stvoriti jednostavan mehanizam igranja pojedinih predmeta koji se proteže kroz cijelu video igru.
 • Integrirati vizualne elemente i podržati funkcionalnost skriptiranjem animacije predmeta, pokreta i specijalnih efekata.
 • Planirati i podržati strukturu napretka izgradnjom sustava za bilježenje i povratak zabilježenom napretku.
 • Samoprocjenom pronaći, prepoznati i ukloniti pogreške u igri. Pripremiti se i implementirati na Windows platformu.

Željeni ishodi učenja

 • Argumentirati HUD optimizaciju kako bi se postigla primjenjivost na višeplatformnoj razini.
 • Kritički procijeniti strukturu i izgraditi glavni izbornik (GUI) sa svim osnovnim funkcionalnostima. Integrirati izbornik pauze.
 • Analizirati i stvoriti naprednu mehaniku igranja predmeta koji se mijenjaju u odnosu na situaciju.
 • Kritički procijeniti promjene skupa animacije s obzirom na stanje predmeta i vizualne efekte.
 • Argumentirati i izgraditi napredni sustav snimanja bez interakcije korisnika i dijeljenja napretka.
 • Argumentirati naprednu optimizaciju igre i zatvaranje igranja. Pripremiti se i implementirati podržavajući performanse android platforme.
Podijeli: Facebook Twitter