Image for
Naslovnica

Razvoj web aplikacija

  • Predavanje 15
  • Vježbe 45
  • Samostalni rad 90
Ukupno 150

Naziv predmeta

Razvoj web aplikacija

Oznaka predmeta

22-01-525

Semestar

5

ECTS

5

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Ovaj modul upoznaje studente s osnovnim web aplikacijama, njihovom uporabom, funkcijom i primjenom.

Studenti će naučiti o:
• funkcionalnosti, upotrebi i najčešćem ponašanju web aplikacija
• progresivnoj web aplikaciji
• sučelju za programiranje aplikacija REST API
• upotrebi arhitektonskog uzorka - MVC
• jamstack arhitekturi, upotrebi i tijeku rada.

Modul se predaje kroz integraciju teorije, znanja i iskustva te individualnog praktičnog učenja i rješavanja problema. Provjera modula temelji se na individualnim studentskim projektima i domaćim zadaćama s individualnim pristupom. Pojedinačni studentski projekt temelji se na individualnom praktičnom pristupu izradi web aplikacija pomoću otvorenog koda i primjenom naučenih tehnika i metoda.

Ovaj je modul dio front-end modula u sklopu studijskog programa, aktivno provodeći studente kroz razvoj multimedijskih rješenja, posebno usredotočujući se na web aplikacije. Vještine naučene u ovom modulu znatno će doprinijeti ostalim front-end modulima u nadolazećim semestrima.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Banks. A. and Porcello. E.(2020) Learning React: Modern Patterns for Developing React Apps. Sebastopol: O'Reilly Media
2. Biilmann, M. and Hawksworth, P. (2019) Modern Web Development on the JAMstack. Sebastopol: O'Reilly Media

Preporučena literatura:
1. Zammetti, F. (2020) Practical JAMstack: Blazing Fast, Simple, and Secure Web Development, the Modern Way. New York: Apress.
2. Pecoraro, V. and Gambino, V. (2021) Jumpstart Jamstack Development. Birmingham: Packt Publishing.

Dodatna literatura:
1. Frain, B. (2020). Responsive Web Design with HTML5 and CSS: Develop future-proof responsive websites using the latest HTML5 and CSS techniques. 3rd Edition. Birmingham: Packt Publishing.
2. Jobsen, B. (2016) Sass and Compass Designer's Cookbook. Birmingham: Packt Publishing
3. Jakobus, B. and Marah, J. (2018) Mastering Bootstrap 4 - Second Edition. Birmingham: Packt Publishing
4. Moreto, S. (2016) Bootstrap 4 By Example. Birmingham: Packt Publishing

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

  • Valorizirati jednostavnu web aplikaciju.
  • Stvoriti jednostavni REST API kao dio web aplikacije i Jamstack modela.
  • Izraditi jednostavnu internetsku aplikaciju u JavaScript biblioteci otvorenog koda pomoću modela Jamstack.

Željeni ishodi učenja

  • Valorizirati i odabrati odgovarajuće elemente složene web aplikacije.
  • Preispitati odgovarajuće elemente REST API-ja i stvoriti složeni REST API kao dio web aplikacije i Jamstack modela.
  • Preispitati odgovarajuće elemente front-end web aplikacije i stvoriti složenu front-end web aplikaciju u JavaScript biblioteci otvorenog koda pomoću modela Jamstack.
Podijeli: Facebook Twitter