Image for
Naslovnica

Standardi u primjeni internetske tehnologije

 • Predavanje 30
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 90
Ukupno 150

Naziv predmeta

Standardi u primjeni internetske tehnologije

Oznaka predmeta

22-01-511

Semestar

3

ECTS

5

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Ovaj kolegij upoznaje studente s temeljnim standardima u primjeni internetske tehnologije koristeći HTML i CSS s naglaskom na osnovama koje podržavaju bogate HTML stranice s CSS interakcijama i multimedijskom podrškom.

Studenti će naučiti o:
• standardima koji se koriste u primjeni interneta i web tehnologiji
• HTML jeziku, njegovim osnovnim elementima, standardima pisanja oznaka i atributa
• izradi obrazaca i novoj upotrebi obrazaca s elementima definiranim u specifikaciji HTML5
• uređivanju i pozicioniranju HTML elemenata pomoću CSS pravila
• korištenju CSS-a za izradu responzivnih web stranica
• stvaranju bogatih HTML stranica pomoću CSS animacija, prijelaza i multimedije.

Kolegij se predaje kroz integraciju teorije, znanja i iskustva te individualnog praktičnog učenja i rješavanja problema. Provjera kolegija temelji se na individualnim studentskim projektima i domaćim zadaćama s individualnim pristupom. Pojedinačni studentski projekt temelji se na individualnom praktičnom pristupu izradi web stranice s najmanje šest web stranica primjenom naučenih tehnika i metoda.

Ovaj je kolegij dio frontend kolegija u sklopu studija, aktivno provodeći studente kroz razvoj multimedijskih rješenja, posebno se fokusirajući na web tehnologije. Vještine naučene u ovom kolegiju značajno će doprinijeti ostalim sljedećim osnovnim kolegijima.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Schafer, S. M. (2010) HTML, XHTML, and CSS Bible. 5th Edition. Indianapolis: Wiley Publishing

Preporučena literatura:
2. Goldstein, A., Lazaris L. and Weyl E. (2015) HTML5 and CSS3 for the Real World. 1st edition. Collingwood: SitePoint Pty

Dodatna literatura:
3. Duckett, J. (2010) Beginning HTML, XHTML, CSS, and JavaScript. 1st edition Indianapolis: Wiley Publishing, Inc,

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Stvoriti statičku HTML stranicu, u skladu s detaljnom specifikacijom.
 • Odabrati odgovarajuće CSS stilove, prema specifikaciji, i primijenite ih na HTML stranicu kako biste stilizirali različite elemente.
 • Stvoriti jednostavne CSS animacije i prijelaze i prilagodite ih navedenoj web stranici.
 • Stvoriti složene CSS animacije i prijelaze te ih prilagoditi navedenoj web stranici i učiniti ih kompatibilnima za više preglednika.

Željeni ishodi učenja

 • Odabrati odgovarajuće HTML elemente za stvaranje statičke HTML stranice, u skladu s detaljnom specifikacijom.
 • Odabrati odgovarajuće CSS stilove, prema specifikaciji, i primijenite ih na HTML stranicu kako biste dizajnirali HTML stranicu i učinili je odgovornom.
 • Stvoriti složene CSS animacije i prijelaze te ih prilagoditi navedenoj web stranici i učiniti ih kompatibilnima za više preglednika.
 • Stvoriti responzivnu web stranicu s multimedijskim sadržajem, korisničkim sučeljem koje ima CSS prijelaze, koristeći odgovarajući CSS.
Podijeli: Facebook Twitter