Image for
Naslovnica

Strategije interaktivnosti i narativa

 • Predavanje 15
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 105
Ukupno 150

Naziv predmeta

Strategije interaktivnosti i narativa

Oznaka predmeta

22-01-512

Semestar

3

ECTS

5

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Ovaj modul upoznaje studente s osnovama multimedijske interakcije, proširujući koncept na dizajn igara, prostorno, virtualno, prošireno okruženje za učenje i druge interaktivne medije. Modul se nadovezuje na interakciju sa sadržajem kako bi pružio most između korisnika i pripovijedanja, istovremeno stvarajući i jačajući iskusni narativ.

Studenti će naučiti o:
• tome kako tražiti odgovore kada su u pitanju pitanja interaktivnosti i pripovijedanja
• utvrđivanju utjecaja kroz učenje, povećanom interesu i zadržavanju memorije
• povećavanju angažmana, pokretanju ponašanja, potapanju i vođenju bez objašnjenja
• korištenju ključnih elemenata poput radnje, zvuka, slike, glazbe, atmosfere, predmeta, prostora, dijaloga, natpisa ili teksta, okoliša i izbora
• integraciji elemenata kroz nekoliko faza, uključujući dizajn, multimediju i naraciju
• obrnutom inženjeringu i studiji slučaja o istraživanju i neovisnoj analizi rada
• tome kako izazvati, poboljšati i predvidjeti buduće napredovanje interaktivnosti
• interakciji i narativnoj ulozi unutar weba, učenja, Spatial, igre, augmentacije i IoT-a.

Modul se podučava kroz integraciju teorije, znanja i iskustva te individualnog praktičnog učenja i rješavanja problema. Provjera modula temelji se na analizi i kritičkom osvrtu na dane primjere, na pojedinačnim studentskim projektima, domaćim zadaćama s individualnim pristupom i na usmenom ispitu. Pojedinačni studentski projekt temelji se na individualnom praktičnom pristupu vizualnom pripovijedanju, isključivo putem fotografije za jačanje medijskog izražavanja i kreativnosti.

Ovaj je modul dio grupe modula vezanih uz medije u sklopu studije, aktivno provodeći studente kroz koncepte različitih interakcija i narativa koji će im pomoći u stvaranju multimedijskih rješenja. Vještine naučene u ovom modulu značajno će doprinijeti ostalim budućim modulima vezanima uz područje medija.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Alan Cooper, A. (2007) About Face 3: The Essentials of Interaction Design. 3rd edition, Logan, Utah: Jenson Books
2. Stephen P. Anderson, A.P. (2011) Seductive Interaction Design: Creating Playful, Fun, and Effective User Experiences (Voices That Matter). 1st edition. Raleigh, NC: The L and M Company
3. Moggridge, B. (2007) Designing Interactions (The MIT Press). 1st edition. Overland Park, KS: Value Media

Preporučena literatura:
1. Bernstein, C.H. (2000) Film Music and Everything Else. 1st edition. Brooklyn: Turnstyle Music
2. Saffer, D. (2013) Microinteractions: Full Color Edition, 1st edition. Sebastopol, CA: O'Reilly Media
3. Norman, D.(2013) The Design of Everyday Things: Revised and Expanded Edition. NY: Basic Books

Dodatna literatura:
1. Charlier, M. (2015) Designing Connected Products, 1st edition. Sebastopol, CA: O’Reilly Media
2. Heussner, T. (2015) The Game Narrative Toolbox (Focal Press Game Design Workshops). 1st edition. Milton: Routledge
3. Heussner, T. (2019) The Advanced Game Narrative Toolbox. 1st edition. Boca Raton, FL: CRC Press
4. Evan Skolnick, E. (2014) Video Game Storytelling: What Every Developer Needs to Know about Narrative Techniques. 1st edition. NY: Watson-Guptill
5. Short, T. X. (2019) Procedural Storytelling in Game Design. 1st edition. Boca Raton, FL: CRC Press,
6. Finley, K. T. (2018) Narrative Tactics for Mobile and Social Games: Pocket-Sized Storytelling. 1st edition. Boca Raton, FL: CRC Press

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Razviti sposobnost istraživanja, pročišćavanja i argumentiranja projektne ideje.
 • Stvoriti i strukturirati okvir i koncept interaktivnosti.
 • Procijeniti odabrane ključne elemente interakcije i pripovijesti.
 • Sposobnost razvijanja i raspravljanja o različitim vrstama integracije okoliša.
 • Procijeniti angažman i utjecaj projekta, ulogu specifičnih elemenata te složene točke interakcije i pripovijedanja.

Željeni ishodi učenja

 • Razviti sposobnost istraživanja, pročišćavanja i argumentiranja projektne ideje. Obrazložiti kritični stav u vezi s trenutnim istraživanjima i najboljim praksama.
 • Stvoriti i strukturirati okvir i koncept interaktivnosti. Opravdati i rangirati planiranu upotrebu i racionalno.
 • Procijeniti odabrane ključne elemente interakcije i pripovijesti. Procijeniti praćenje aktivnosti i sposobnost povezivanja s drugim elementima kroz vrijeme.
 • Sposobnost razvijanja i raspravljanja o različitim vrstama integracije okoliša. Jasno definirati i valorizirati podražaje, komunikaciju i okidače željene kao dio učinka interakcije.
 • Procijeniti angažman i utjecaj projekta, ulogu specifičnih elemenata te složene točke interakcije i pripovijedanja. Predvidjeti promjene i istražiti upotrebu stvorenih rješenja u složenim multidisciplinarnim projektima.
Podijeli: Facebook Twitter