fbpx
Image for
Naslovnica

Uvod u baze podataka

 • Predavanje 30
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 90
Ukupno 150

Naziv predmeta

Uvod u baze podataka

Oznaka predmeta

22-06-506

Semestar

2

ECTS

5

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Ovaj kolegij upoznaje studente s konceptima relacijskih baza podataka i sustava upravljanja relacijskim bazama podataka (RDBMS).

Ovo je središnji kolegij u sklopu studijskih programa Primijenjenog računarstva i Multimedijskog računarstva te predstavlja temelj za ostale kolegije vezane uz baze podataka koje studenti Primijenjenog računarstva upisuju u nadolazećim semestrima. U sklopu studija Multimedijskog računarstva, kolegij predstavlja osnovu za daljnje kolegije programiranja pozadinskog koda (backend). Stečene vještine značajno doprinose stručnom razvoju studenata u profesionalnim područjima povezanim s oba studijska programa.

Studenti će naučiti:
• koncepte relacijskih baza podataka nužne za usvajanje složenijih vještina u svrhu veće konkurentnosti na tržištu rada
• normalne oblike (1NF, 2NF, 3NF) i proces normalizacije
• izraditi i tumačiti naredbe SQL za odabir, unos, brisanje i ažuriranje podataka
• napisati složenije upite za SQL koje uključuju mehaniku spojeva, grupiranje, funkcije agregacije i podupite.

Kolegij se podučava u dijalektu Transact-SQL programskog jezika SQL. Završno vrednovanje se temelji na rješavanju niza manjih praktičnih zadataka. Zadaci projektiranja baza podataka rješavaju se uporabom zadanog alata za modeliranje entiteta i veza, dok se zadaci izvršavanja upita vezanih uz baze podataka rješavaju uporabom zadanih klijentskih alata za upravljanje bazama podataka u svrhu povezivanja na postojeću bazu.

Literatura

Obavezna literatura:
1. Harrington, J. L. (2016) Relational Database Design and Implementation. 4th edn. Amsterdam: Elsevier Inc.

Preporučena literatura:
1. Churcher, C. (2012) Beginning Database Design: From Novice to Professional. New York City: Apress.

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Izraditi relacijski podatkovni model na temelju korisničkih zahtjeva.
 • Izraditi bazu podataka upotrebom naredbi DDL na temelju relacijskog modela.
 • Predložiti izmjene relacijskog modela u svrhu postizanja normalnog oblika višeg stupnja.
 • Koristiti osnovne naredbe za upravljanje podacima u relacijskim bazama podataka.
 • Izraditi rješenje korištenjem sistemskih i agregatnih funkcija te grupiranja.
 • Primijeniti podupite za izradu složenijeg upita.

Željeni ishodi učenja

 • Izraditi relacijski podatkovni model na temelju korisničkih zahtjeva, uključujući podskupove i involuirane odnose.
 • Izraditi bazu podataka s ograničenjima upotrebom naredbi DDL na temelju relacijskog modela.
 • Predložiti izmjene složenog relacijskog modela u svrhu postizanja normalnog oblika višeg stupnja.
 • Koristiti naredbe i spajanja za upravljanje podacima u relacijskim bazama podataka.
 • Izraditi složenje rješenje korištenjem sistemskih i agregatnih funkcija te grupiranja.
 • Primijeniti podupite za izradu složenijeg upita, uključiti upite u sklopu dijela FROM.
Podijeli: Facebook Twitter