Image for
Naslovnica

Uvod u marketing

 • Predavanje 45
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 105
Ukupno 180

Naziv predmeta

Uvod u marketing

Oznaka predmeta

22-01-502

Semestar

1

ECTS

6

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Ovaj kolegij upoznaje studente s osnovama marketinga. Uči ih ulozi, funkcijama i interakciji između elemenata marketinga kako bi razvili i primijenili potrebne strategije u komercijalnim aktivnostima u stvarnoj ekonomiji.
Ciljevi ovog kolegija su omogućiti studentima da:
• procijene osnovne elemente marketinga
• protumače odnos između različitih elemenata marketinškog sustava kako bi mogli donositi dobre marketinške odluke.
Za studente je važno da pohađanjem ovog kolegija razviju znanje i razumijevanje marketinškog načina razmišljanja kao temelja za sve radnje poduzete na određenom tržištu. Naglasak ovog kolegija bit će na posebno odabranim slučajevima koji se mogu ekstrapolirati i primijeniti na njihove daljnje napore u digitalnom marketingu.
Studenti će steći samopouzdanje u donošenju marketinških odluka i vježbati ih za rješavanje stvarnih situacija na tržištu i izazova pomoću alata digitalnog, kao i tradicionalnog marketinga.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Kotler, P. and Armstrong, G.(2018) Principles of Marketing. 17th edn, Harlow: Pearson Education.
2. Marketo Inc. (2021) Marketo Blog, [Online]. Available at: https://blog.marketo.com/ (Accessed: 5 May 2021)

Preporučena literatura:
1. Armstrong, G., Kotler, P., Harker, M. and Brennan, R. (2016) Marketing: An Introduction. 3rd edn, Harlow: Pearson Education.
2. Kotler, P., Cunningham, P., Turner, R. and Ronald, E. (2001) Marketing Management. [n.k.], Hoboken, NJ: Prentice Hall.
3. Hubspot (2021) Hubspot Blog [Online]. Available at: https://blog.hubspot.com/ (Accessed: 5 May 2021)

Dodatna literatura:
1. Kotler, P., Kartajaya, H. and Setiawan, I. (2021) Marketing 5.0: Technology for Humanity. [n.k.], New Jersey, NJ: Wiley.
2. Disruptive Advertising Inc. (2021) Disruptive Advertising [Online]. Available at: https://www.disruptiveadvertising.com/blog/ (Accessed: 5 May 2021)
3. Informa (2021) Content Marketing Institute [Online]. Available at: https://contentmarketinginstitute.com/blog/ (Accessed: 5 May 2021)
4. Unbounce Marketing Solutions Inc. (2021) The Unbounce Conversion Intelligence Blog [Online]. Available at: https://unbounce.com/blog/ (Accessed: 5 May 2021)
5. Peep Laja (2021) All Things Data-Driven Marketing [Online]. Available at: https://cxl.com/blog/ (Accessed: 5 May 2021)

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Procijeniti marketinške procese s obzirom na sudionike na tržištu i procese na tržištu.
 • Procijeniti komponente marketinške komunikacije prema specifičnostima medija i marketinškim ciljevima.
 • Predstaviti elemente marketinške strategije prema marketinškim ciljevima i na temelju istraživanja potrošača.
 • Predstaviti elemente marketinške kampanje neophodne za dosezanje definiranih ciljnih skupina.

Željeni ishodi učenja

 • Razviti marketinške procese s obzirom na sudionike na tržištu i procese na tržištu.
 • Preporučiti marketinšku komunikaciju prema marketinškoj poruci, medijima i potrošačima, kao i marketinškim ciljevima.
 • Preporučiti marketinšku strategiju prema marketinškim ciljevima i na temelju istraživanja potrošača.
 • Preporučiti marketinšku kampanju koja uključuje ključne poruke, izgled i dojam, marketinške alate, dinamiku i kanale uzimajući u obzir različite ciljne skupine, njihove specifičnosti i dinamiku.
Podijeli: Facebook Twitter