fbpx
Image for
Naslovnica

Uvod u objektno-orijentirano programiranje

 • Predavanje 30
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 120
Ukupno 180

Naziv predmeta

Uvod u objektno-orijentirano programiranje

Oznaka predmeta

22-01-506

Semestar

2

ECTS

6

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Ovaj kolegij upoznaje studente s osnovnim objektno orijentiranim konceptima programiranja, s naglaskom više na upotrebu, a manje na dizajn.

Ovaj je kolegij osnovica studijskog programa Multimedijsko računarstvo. Gradi se na vještinama i znanju stečenom u kolegiju Programiranje i daje temelj za nekoliko programskih kolegija koji slijede u sljedećim semestrima. Vještine naučene u ovom kolegiju značajno će doprinijeti razvoju studenta kao profesionalca u području.

Studenti će naučiti:
• o osnovnim konceptima objektno orijentiranog programiranja (klasa, objekt, instancija, nasljeđivanje, apstrakcija itd.
• kako dizajnirati vlastitu hijerarhiju klasa s konstruktorima i / ili destruktorima
• o apstraktnim klasama i metodama
• kako primijeniti osnovne uzorke dizajna

Kolegij se podučava na PHP programskom jeziku. Provjera kolegija temelji se na rješavanju niza manjih praktičnih zadataka u definiranom programskom jeziku i alatu za razvoj softvera.

Literatura

Obavezna literatura:
1. Ivan Božajić: PHP programiranje. Zagreb : Algebra 2014.
2. Lerdorf, R., Tatroe, K. and MacIntyre, P. (2013) Programming PHP: Creating Dynamic Web Pages. Sebastopol: O'Reilly Media.

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Primijeniti koncepte objektno orijentiranog programiranja (klasa, objekt, instanciranje, apstrakcija, enkapsulacija, polimorfizam).
 • Primijeniti konstruktore i / ili destruktore u objektno orijentiranom programiranju.
 • Primijeniti apstraktne klase i metode u objektno orijentiranom programiranju.
 • Primijeniti nasljeđivanje i nadjačavanja u objektno orijentiranom programiranju.
 • Primijeniti kontrolu pristupa (javnu, privatnu, zaštićenu) na atribute i metode u objektno orijentiranom programiranju.
 • Definirati uobičajene obrasce dizajna.

Željeni ishodi učenja

 • Stvoriti softversko rješenje koje koristi vlastitu hijerarhiju korisnički definiranih tipova podataka.
 • Konstruirati rješenje složenog problema pomoću konstruktora i / ili destruktora.
 • Dizajnirati vlastite apstraktne klase i metode.
 • Dizajnirati vlastite klase s nasljeđivanjem i nadjačavanjima.
 • Izgraditi softversko rješenje s odgovarajućim kontrolama pristupa atributima i metodama.
 • Primijeniti zadani obrazac dizajna.
Podijeli: Facebook Twitter