fbpx
Image for
Naslovnica

ICT alati u projektnom menadžmentu

 • Predavanje 30
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 90
Ukupno 150

Naziv predmeta

ICT alati u projektnom menadžmentu

Oznaka predmeta

22-00-530

Semestar

6

ECTS

5

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Ciljevi su ovog modula omogućiti studentima da nauče:
• planirati i upravljati IT projektima, programima i portfeljima putem tehnika vjerojatnosti i upravljanja rizikom projekata,
• pripremiti se za certifikate u području upravljanja projektima.

U ovom izbornom modulu studenti uče kako primijeniti ICT alate za planiranje, praćenje i kontrolu projekata, programa i portfelja u kaotičnom poslovnom okruženju.
Studenti također uče identificirati i procijeniti rizik projekta, utvrditi pričuvu unutar projektnog proračuna te ustanoviti vezu između neizvjesnosti i upravljanja rizicima u okviru strategije tvrtke.

Modul se predaje u završnom semestru ovih studijskih programa.

Studenti koji odluče pohađati ovaj modul proširit će znanja upravljanja projektima stečena u četvrtom semestru. Studenti će razviti kompetencije za pripremu za standardne industrijske certifikate kao što su IPMA, PMI i PM2. Timski rad na projektima pruža studentima mogućnost praktične vježbe na primjeru stvarnih radnih situacija, a studenti se koriste znanjem stečenim na drugim modulima prilikom natjecanja s kolegama iz suparničkih timova.

Literatura

Obvezna literatura:
1. European Commission Centre of Excellence in Project Management (CoEPM2) (2021) PM² project management methodology guide 3.0.1. Luxembourg: Publications Office of the European Union
2. International Project Management Association (IPMA) (2015) Individual Competence Baseline for Programme Management. ICB Version 4.0.1. Nijkerk: IPMA
3. International Project Management Association (IPMA) (2015) Individual Competence Baseline for Portfolio Management. ICB Version 4.0.1. Nijkerk: IPMA

Preporučena literature:
1. Project Management Institute (2017) A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide). 6th edn. Newtown Square: Project Management Institute
2. European Commission Centre of Excellence in Project Management (CoEPM2) (2021) PM² programme management guide 1.0 Luxembourg: Publications Office of the European Union

Dodatna literatura:
1. Project Management Institute (2018) Benefits realization management: A practice
guide. Newtown Square: Project Management Institute

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Osmisliti strukturu projektnog portfelja.
 • Identificirati projektne rizike koristeći se barem jednom metodom.
 • Osmisliti i ocijeniti kvalitativnu analizu projektnih rizika i prilika te predložiti plan odgovora složenog projekta.
 • Osmisliti i uspostaviti jednostavnu kvalitativnu analizu projektnog rizika.
 • Planirati projektne aktivnosti metodom PERT koristeći se ICT alatima.
 • Osmisliti i uspostaviti postupak izvještavanja o napretku projekta pomoću ICT alata.

Željeni ishodi učenja

 • Osmisliti postupak odabira i ocjenjivanja poslova i projekata u portfelju.
 • Identificirati te utvrditi projektne rizike i mogućnosti koristeći se najmanje trima metodama.
 • Procijeniti kvalitativnu analizu rizika i prilika te predložiti plan odgovora složenog projekta.
 • Procijeniti i primijeniti rezultate složene kvalitativne analize projektnog rizika.
 • Stvoriti projektne aktivnosti pomoću Monte Carlo metode korištenja ICT alata.
 • Uspostaviti metodologiju praćenja i kontrole projekata te portfelja pomoću ICT alata.
Podijeli: Facebook Twitter