Image for
Naslovnica

Interoperabilnost informacijskih sustava

 • Predavanje 30
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 90
Ukupno 150

Naziv predmeta

Interoperabilnost informacijskih sustava

Oznaka predmeta

22-00-529

Semestar

6

ECTS

5

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Ovaj modul upoznaje student s osnovnim integracijskim konceptima, alatima i tehnologijama nužnim za ostvarivanje interoperabilnosti različitih informacijskih sustava.

Ovo je središnji modul u sklopu studija Programskog inženjerstva te predstavlja temelj za odabir odgovarajućih tehnologija za integraciju dvaju ili više informacijskih sustava neovisno o programskom jeziku implementacije. Stečene vještine značajno doprinose stručnom razvoju studenata u povezanim profesionalnim područjima.

Studenti će naučiti:
• integracijske tehnologije i podatkovne formate koji se upotrebljavaju u sklopu integracijske komunikacije (HTTP, REST API, SOAP, XML, XSD, RNG, XQuery, JAXM, RPC i RabbitMQ itd.)
• norme i načela komunikacije u svrhu konkurentnosti na tržištu rada
• pojedinosti o sigurnosnim aspektima s naglaskom na moguće napade i odgovarajuću zaštitu, u svrhu usvajanja znanja ključnih za sanaciju ranjivosti sustava tijekom razvojne faze.

Modul se podučava u programskim jezicima Java i C sharp. Završno vrednovanje temelji se na samostalnim studentskim projektima i rješavanju niza manjih praktičnih zadataka uporabom zadanog programskog jezika. U sklopu samostalnih projekata, studenti moraju izraditi aplikacije i integrirati ih sa sučeljima REST API sukladno zadanim specifikacijama.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Dikmans, L. and Luttikhuizen, R. (2012) SOA Made Simple. Birmingham: Packt Publishing.

Preporučena literatura:
1. Josuttis, N.M. (2007) SOA in Practice: The Art of Distributed System Design (Theory in Practice). 1st edn. Sebastopol: O’Reilly,

Dodatna literatura:
1. Kalin, M. (2013) Java Web Services: Up and Running: A Quick, Practical, and Thorough Introduction. 2nd edn. Sebastopol: O’Reilly.
2. Hewitt, E. (2009) Java SOA Cookbook: SOA Implementation Recipes, Tips, and Techniques. 1st edn. Sebastopol: O’Reilly.

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Procijeniti opravdanost uvođenja interoperabilnosti u privatnim i javnim poslovnim organizacijama u pogledu e-poslovanja, pravnih okvira, strategija i okvira interoperabilnosti.
 • Usporediti i obrazložiti performanse označiteljskih jezika u sklopu interoperabilnosti informacijskih sustava.
 • Odabrati i obrazložiti odabir tehnologije za uporabu u uslugama na složenijim primjerima integracije distribuiranih informacijskih sustava.
 • Preporučiti uporabu odgovarajućih sigurnosnih aspekata u web uslugama radi postizanja interoperabilnosti informacijskih sustava.
 • Odabrati mogućnost uvođenja novih usluga u uslužno orijentiranu arhitekturu (SOA) ili mikroservisnu arhitekturu ili mogućnost ponovnog korištenja postojećih usluga.
 • Predložiti komunikacijske norme te formate za razmjenu i pohranu informacija koje su važne za ostvarivanje interoperabilnosti.
 • Utvrditi sigurnosne mehanizme koji se trebaju upotrebljavati u postojećim interoperabilnim uslugama za optimizaciju zaštite.

Željeni ishodi učenja

 • Odabrati odgovarajući pristup za izradu informacijskog sustava u skladu s načelima hrvatskog i europskog okvira za interoperabilnost.
 • Implementirati modul koji koristi pretvorbu ili validaciju podataka uporabom označiteljskih jezika.
 • Implementirati višeslojnu aplikaciju koja uključuje prezentacijski sloj, sloj logike poslovanja i sloj pristupa bazama podataka.
 • Implementirati sigurnosne aspekte aplikacija koje koriste simetrične i asimetrične algoritme te funkciju raspršivanja.
 • Implementirati web uslugu koja će imati mogućnost ponovnog korištenja.
 • Uvesti identifikator u podatkovni model web aplikacije koji će omogućiti integraciju s uslugama u drugim informacijskim sustavima na nacionalnoj razini.
 • Implementirati optimalnu zaštitu u informacijski sustav za sprječavanje najčešćih oblika sigurnosnih ugroza.
Podijeli: Facebook Twitter