fbpx
Image for
Naslovnica

Java web programiranje

 • Predavanje 30
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 90
Ukupno 150

Naziv predmeta

Java web programiranje

Oznaka predmeta

22-00-531

Semestar

6

ECTS

5

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Ovaj modul upoznaje studente s osnovnim konceptima razvoja web aplikacija na temelju stoga programskog jezika Java.

Ovo je izborni modul u sklopu studija Programskog inženjerstva i nastavlja se na module iz prethodnog semestra Razvoj mobilnih aplikacija i Java 1. Studenti koji pohađaju ovaj modul stječu znanja, razumijevanje i vještine za izradu web aplikacija u ekosustavu programskog jezika Java. Stečene vještine značajno doprinose stručnom razvoju studenata u povezanim profesionalnim područjima.

Studenti će naučiti:
• izraditi web aplikaciju temeljenu na komponenata uporabom programskog jezika Java
• ispravno strukturirati pozadinski kod (backend)
• koristiti tehnologije JSP, JSTL i JSF na sloju korisničkog sučelja (frontend)
• postići sigurnost aplikacije uporabom opisnika aplikacije.

Modul se podučava u pozadinskom programskom jeziku Java i tehnologijama JSP, JSTL i JSF na sloju prednjeg sučelja. Završno vrednovanje temelji se na samostalnim studentskim projektima u sklopu kojih studenti moraju izraditi web aplikacije u programskom jeziku Java sukladno zadanim uputama.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Manelli, L. and Zambon, G. (2020) Beginning Jakarta EE Web Development: Using JSP, JSF, MySQL, and Apache Tomcat for Building Java Web Applications. 3rd edn. New York City: Apress.

Preporučena literatura:
1. Hall, M. and Brown, L. (2003) Core Servlets and JavaServer Page. Hoboken: Prentice Hall.

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Izraditi jednostavnu web aplikaciju uporabom programskog jezika virtualne platforme na temelju zadanih specifikacija.
 • Strukturirati prikaze na virtualnoj platformi u web aplikaciji uporabom biblioteka objektno orijentiranog programskog jezika.
 • Primijeniti odgovarajuće biblioteke prilikom izrade web aplikacija za spajanje prikaza i pozadinskog koda.
 • Utvrditi sigurnosne aspekte aplikacije uporabom opisnika aplikacije.
 • Implementirati filtre za obradu zahtjeva.
 • Primijeniti funkcije koje reagiraju na događaj u izradi web aplikacija.

Željeni ishodi učenja

 • Izraditi web aplikaciju temeljenu na komponentama uporabom programskog jezika virtualne platforme na temelju zadanih specifikacija.
 • Strukturirati prikaze na virtualnoj platformi u web aplikaciji uporabom naprednih programskih okvira objektno orijentiranog programskog jezika koji su temeljeni na webu.
 • Primijeniti asinkronična sredstva digitalne komunikacije prilikom izrade web aplikacije za spajanje prikaza i pozadinskog koda.
 • Odabrati i implementirati odgovarajuću strategiju za provjeru valjanosti i autorizaciju korisnika zadane aplikacije.
 • Implementirati lanac filtra za serijsku obradu zahtjeva i odgovora.
 • Primijeniti napredne funkcije koje reagiraju na događaj u izradi web aplikacija.
Podijeli: Facebook Twitter