fbpx
Image for
Naslovnica

Objektno orijentirano programiranje

 • Predavanje 30
 • Vježbe 45
 • Samostalni rad 105
Ukupno 180

Naziv predmeta

Objektno orijentirano programiranje

Oznaka predmeta

22-00-510

Semestar

3

ECTS

6

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Ovaj kolegij upoznaje studente s načelima objektno orijentiranog programiranja: enkapsulacija, nasljeđivanje, polimorfizam i apstrakcija.

Ovo je središnji kolegij u sklopu studija Programskog inženjerstva te predstavlja temelj za ostale kolegije programiranja koje studenti Primijenjenog računarstva upisuju u nadolazećim semestrima. Stečene vještine značajno doprinose stručnom razvoju studenata u povezanim profesionalnim područjima.

Studenti će naučiti:
• načela objektno orijentiranog programiranja: enkapsulacija, nasljeđivanje, polimorfizam i apstrakcija
• objektno orijentirane cjeline specifične za programski jezik C
, uključujući LINQ (upit integriran u jezik) API, okvir kolekcija i mehanizme rukovanja iznimkama
• ovlaštenike kao preduvjet za savladavanje funkcionalne paradigme i specifičnih implementacija obrazaca objava/pretplata i spremišta.

Kolegij se podučava u programskom jeziku C
. Završno vrednovanje temelji se na rješavanju niza manjih praktičnih zadataka uporabom zadanog programskog jezika i alata za razvoj softvera.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Stellman, A. and Greene J. (2021) Head First C#: A Learner's Guide to Real-World Programming with C# and .Net Core. 4th edn. Sebastopol: O'Reilly.

Preporučena literatura:
1. Albahari, J. (2019) C# 8.0 Pocket Reference. 1st edn. Sebastopol: O'Reilly.

Dodatna literatura:
1. Skeet, J. (2019) C# in Depth. 4th edn. Shelter Island: Manning Publications.

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Osmisliti rješenje zadanog problema prema okvirnoj specifikaciji te ga implementirati koristeći klase i objekte.
 • Primijeniti princip nasljeđivanja u programskom jeziku.
 • Utvrditi postojanje potrebe za polimorfnim rješenjem problema te ga implementirati.
 • Predvidjeti mogućnost pojave iznimki te ih obraditi
 • Implementirati i primijeniti generičke strukture u programskom jeziku.
 • Implementirati dio programskog rješenja korištenjem „Izdavač-Pretplatnik“ programskog obrasca

Željeni ishodi učenja

 • Odabrati odgovarajuće tipove podataka i preinačitelje pristupa sukladno osnovnoj specifikaciji.
 • Prepoznati potrebu za uporabom i primjenom apstraktnih klasa i preinačitelja pristupa u svrhu izrade neredundantnog rješenja zadanog problema koje se može opetovano koristiti.
 • Poboljšati čitljivost rješenja uvođenjem preopterećenja operatora.
 • Izraditi i primijeniti korisnički definirane klase iznimki kao rješenja zadanog rješenja.
 • Odabrati odgovarajuću generičku klasu kolekcije kao rješenje zadanog problema.
 • Implementirati dio programskog rješenja uporabom anonimnih klasa.
Podijeli: Facebook Twitter