fbpx
Image for
Naslovnica

Oblikovanje baza podataka

 • Predavanje 30
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 90
Ukupno 150

Naziv predmeta

Oblikovanje baza podataka

Oznaka predmeta

22-00-512

Semestar

3

ECTS

5

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Ovaj kolegij upoznaje studente s pisanjem programskog koda u relacijskim bazama podataka i primjenom metoda optimizacije pristupa podacima.

Ovo je središnji kolegij u sklopu studija Programskog inženjerstva te predstavlja temelj za ostale kolegije programiranja koje studenti Primijenjenog računarstva upisuju u nadolazećim semestrima. Stečene vještine značajno doprinose stručnom razvoju studenata u povezanim profesionalnim područjima.

Studenti će naučiti:
• objekte baza podataka uključujući prikaze, pohranjene postupke, okidače, korisnički definirane tablice i skalarne funkcije
• pisati kodove SQL za operacije CRUD
• optimizirati pristup podacima pomoću indeksa
• transakcije i razine izolacije.

Kolegij se podučava u dijalektu Transact-SQL programskog jezika SQL. Završno vrednovanje se temelji na rješavanju niza manjih praktičnih zadataka uporabom zadanih klijentskih alata za upravljanje bazama podataka u svrhu povezivanja na postojeću bazu.

Literatura

Obavezna literatura:
1. Petkovic, D. (2020) Microsoft SQL Server 2019: A Beginner's Guide. 7th edn. Austin: Oracle Press.

Preporučena literatura:
1. Dye, D. et al (2015) SQL Server T-SQL Recipes. 4th edn. New York City: Apress.

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Koristiti osnovne naredbe za izradu i uporabu prikaza i okidača u relacijskim bazama podataka.
 • Koristiti osnovne naredbe za izradu i uporabu postupaka i funkcija te rješavanje problema sporog zaprimanja upita uporabom indeksa u relacijskoj bazi podataka.
 • Koristiti osnovne naredbe za izvođenje operacija CRUD u relacijskoj bazi podataka.
 • Koristiti metode JSON i XML i korisnički definirane tablične tipove podataka u relacijskoj bazi podataka.
 • Koristiti transakcije i razine izolacije u relacijskoj bazi podataka.
 • Koristiti napredne funkcije grupiranja, ugrađene funkcije za rad s prozorima i analitičke funkcije u relacijskoj bazi podataka.
 • Usporediti različite nerelacijske modele baza podataka i osnovne naredbe za upravljanje podacima u nerelacijskim bazama podataka.

Željeni ishodi učenja

 • Koristiti osnovne naredbe za izradu i uporabu prikaza i okidača u relacijskim bazama podataka, uključujući mogućnosti podešavanja i implementacije rekurzivnih funkcija.
 • Koristiti osnovne naredbe za izradu i uporabu složenih postupaka i funkcija te rješavanje problema sporog zaprimanja upita uporabom indeksa u relacijskoj bazi podataka.
 • Koristiti osnovne naredbe za izvođenje operacija CRUD u relacijskoj bazi podataka, uključujući glavne i podređene odnose.
 • Koristiti metode JSON i XML i korisnički definirane tablične tipove podataka u relacijskoj bazi podataka za rješavanje složenih problema.
 • Koristiti transakcije i razine izolacije u relacijskoj bazi podataka, uključujući pravilno postupanje s pogreškama.
 • Koristiti napredne funkcije grupiranja, ugrađene funkcije za rad s prozorima i analitičke funkcije u relacijskoj bazi podataka, uključujući dodatne particije RANGE i ROWS.
 • Usporediti različite nerelacijske modele baza podataka i osnovne naredbe za upravljanje podacima u nerelacijskim bazama podataka te predložiti optimalni model.
Podijeli: Facebook Twitter