Image for
Naslovnica

Oblikovanje i izrada cjelovitog aplikativnog rješenja

 • Predavanje 15
 • Vježbe 45
 • Samostalni rad 120
Ukupno 180

Naziv predmeta

Oblikovanje i izrada cjelovitog aplikativnog rješenja

Oznaka predmeta

22-00-528

Semestar

6

ECTS

6

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Ovaj modul upoznaje student s timskim okruženjem tijekom rada na većem projektu koji obuhvaća više aplikacija, sučelja za programiranje aplikacija temeljena na HTTP-u i baze podataka.

Ovo je središnji modul u sklopu studija Programskog inženjerstva budući da sintetizira vještine stečene pohađanjem modula u prethodnim semestrima i pomaže studentima da savladaju primjenu stečenih vještina u većem timskom projektu te da nauče učinkovito raditi, komunicirati i surađivati u timu. Stečene vještine značajno doprinose stručnom razvoju studenata u povezanim profesionalnim područjima.

Studenti će naučiti:
• raditi, komunicirati i surađivati u timu, što je ključno zbog prirode industrije razvoja softvera
• kako sudjelovati u ključnim fazama životnog vijeka softverskog rješenja, njegove izrade i ispitivanja te dokumentirati i prezentirati navedeno zainteresiranim stranama.
• primijeniti stečene vještine u izradi i implementaciji informacijskog sustava s više aplikacija, sučelja za programiranje aplikacija temeljena na HTTP-u i baza podataka, s posebnim naglaskom na sigurnost i privatnost.

Studenti mogu koristiti bilo koji programski jezik, alat i platformu koji odaberu. Tijekom rada na projektu studenti upotrebljavaju suvremene alate za komunikaciju i suradnju kao što su Teams, Discord, Git, Jira, Trello i slično. Završno vrednovanje temelji se na grupnim studentskim projektima u sklopu kojih studenti moraju stvoriti cjelokupni informacijski sustav za rješavanje zadanog problema.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Lauret, A. (2019) The Design of Web APIs. 1st edn. Shelter Island: Manning Publications.

Preporučena literatura:
1. Munro, J. (2015) ASP.NET MVC 5 with Bootstrap and Knockout.js: Building Dynamic, Responsive Web Applications. Sebastopol: O'Reilly Media.
2. Smyth, N. (2020) Android Studio 3.6 Development Essentials - Kotlin Edition: Developing Android 10 (Q) Apps Using Android Studio 3.6, Kotlin and Android Jetpack. Plano: Payload Media.

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Isplanirati cjelovito rješenje za jednostavniji problem u sklopu primijenjenog računarstva.
 • Isplanirati cjelovito rješenje za jednostavniji problem u sklopu primijenjenog računarstva.
 • Preporučiti odgovarajuće načine za sprečavanje zlouporabe osobnih podataka u softverskom proizvodu.
 • Razviti projektnu dokumentaciju uporabom klasične ili agilne razvojne metodologije primjenjujući relevantne norme i pristupe.
 • Predstaviti korisnicima i ostalim zainteresiranim stranama pojedinosti o arhitekturi, izvedbi i gotovom softverskom proizvodu.
 • Predstaviti gotov softverski proizvod dionicima, sudjelovati u raspravi o proizvodu i samokritično procijeniti vlastiti doprinos.

Željeni ishodi učenja

 • Analizirati tržište i isplanirati cjelovito rješenje za jednostavniji problem u sklopu primijenjenog računarstva.
 • Implementirati, ispitati i uvesti cjelovito rješenje za jednostavniji problem u sklopu primijenjenog računarstva.
 • Implementirati načine za sprečavanje zlouporabe osobnih podataka u softverskom proizvodu.
 • Razviti projektnu dokumentaciju i dokumentaciju krajnjeg korisnika uporabom klasične ili agilne razvojne metodologije primjenjujući relevantne norme i pristupe.
 • Predstaviti korisnicima i ostalim zainteresiranim stranama detalje o arhitekturi, izvedbi i gotovom softverskom proizvodu.
 • Predstaviti gotov softverski proizvod dionicima pravovremeno i na profesionalan način, sudjelovati u raspravi o proizvodu i samokritično procijeniti vlastiti doprinos.
Podijeli: Facebook Twitter