Image for
Naslovnica

Operacijski sustavi

 • Predavanje 30
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 90
Ukupno 150

Naziv predmeta

Operacijski sustavi

Oznaka predmeta

22-00-504

Semestar

3

ECTS

5

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Cilj ovog modula je omogućiti studentima da nauče:
• operacijske sustave i njihov način rada
• način rada operacijskih sustava s procesima i dretvama
• istovremeni rad i sinkronizaciju procesa
• međusobno djelovanje na temelju primjera iz prakse, poput uporabe računala za rad s tvrdim diskom, multimedijskim sustavima i sličnim scenarijima.

Pohađanjem ovog modula, studenti stječu temeljna teorijska i praktična znanja o suvremenim operacijskim sustavima i njihovim funkcionalnostima. Studenti moraju razumjeti način funkcioniranja operacijskih sustava kako bi mogli savladati praktičnu uporabu operacijskih sustava (iz perspektive programskog i sistemskog inženjerstva) budući da je to ključna stavka njihove buduće struke.

Studentima je važno pohađati ovaj modul u svrhu unaprjeđivanja razumijevanja načela operacijskih sustava ne samo iz više perspektive uporabe objektno-orijentiranog programskog jezika za izradu aplikacije ili skripte konfiguracijske promjene, nego i iz niže perspektive produbljivanja znanja o svakodnevnom rukovanju operacijskim sustavima i scenarijima specifičnih uporaba.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Stallings, W. (2018) Operating systems internals and Design Principles, 190 High Holborn, London WC1V 7BH, UK, Pearson.

Preporučena literatura:
1. Tanenbaum, A. (2016) Modern Operating Systems, 190 High Holborn, London WC1V 7BH, UK, Pearson.

Dodatna literatura:
1. Silbershatz, A., Gagne, G., B.Galvin P. (2021) Operating System Concepts, 111 River Street, Hoboken, NJ 07030-5774, John Wiley and Sons.

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Objasniti rad prekidnog sutava na modelu jednostavnog računala
 • Objasniti pojam procesa na računalu
 • Objasnite koncept dretvi na računalu i kako im procesor dodjeljuje vrijeme
 • Objasniti principe upravljanja memorijom
 • Objasnite načela upravljanja diskovima
 • Objasniti principe rada multimedijskih operacijskih sustava

Željeni ishodi učenja

 • Analizirati rad prekidnog sustava na računalu
 • Analizirati rad procesa i njihov utjecaj na različite operacijske sustave
 • Prikazati raspodjelu procesorskog vremena korištenjem različitih algoritama
 • Prikazati stanja memorije koristeći različite algoritme upravljanja memorijom
 • Demonstrirati kako dohvatiti podatke s diska korištenjem različitih algoritama za upravljanje diskovima
 • Prikazati stanja procesora pri primjeni različitih algoritama upravljanja multimedijom
Podijeli: Facebook Twitter