fbpx
Image for
Naslovnica

Osnove poslovnog komuniciranja

 • Predavanje 30
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 90
Ukupno 150

Naziv predmeta

Osnove poslovnog komuniciranja

Oznaka predmeta

22-00-509

Semestar

2

ECTS

5

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Cilj je ovog modula omogućiti studentima da nauče:
• oblike krizne komunikacije,
• organizaciju sastanaka,
• poslovno pregovaranje,
• razviti modele međukulturne komunikacije,
• sintetizirati verbalnu i neverbalnu komunikaciju u smislenu cjelinu

Studenti uče kako ocijeniti različite vrste govora, osmisliti različite oblike pisane komunikacije, izložiti različite poglede i sadržaj te voditi uspješnu komunikaciju unutar tima. Ovim modulom studentima se omogućuje da učinkovito izlože argumente na poslovnim sastancima te da predlože modele verbalne i neverbalne komunikacije prilikom pregovaranja sa skupinama i pojednicima koji su u izravnom i svakodnevnom kontaktu s njihovim zaposlenicima ili klijentima.

Studentima je važno pohađati ovaj modul kako bi naučili kako iznositi svoje mišljenje u različitim oblicima (načinima) komunikacije. Studenti će se koristiti tim znanjem i razumijevanjem kako bi ispravno i kritički prosudili pisani poslovni sadržaj te stvorili druge uspješne oblike poslovne komunikacije. Time će studenti biti osnaženi kako bi obranili svoje mišljenje u poslovnom pregovaranju i izbjegli konfliktne situacije. Studenti će na taj način upotpuniti svjoj skup vještina važan na budućem radnom mjestu.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Bovee, C.L.. and Thill, J.V. (2020) Business Communication Today.15th edn. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson.
2. Rouse, M.J. i Rouse, S. (2002) Business Communications: A Cultural and Strategic Approach. London: Thomson Learning.

Preporučena literatura:
1. Dick, R., (2000) Get it across: Effective Communication at Work. Tadworth: Elliot Right Way Books.
2. Davies, HB. R. (2008) Mastering Communications: 10 secrets to fast, clear, persuasive communications. Toronto: McLuhan and Davies Communications, Inc.
3. Kozicki, S. (1998) Creative Negotiating: Proven Techniques for Getting What You Want from Any Negotiation. Halbrook: Adams Media Corporation.
4. Borg, J. (2008) Persuasion: The Art of Influencing People.2nd edn. New Jersey: FT Press.

Dodatna literatura:
1. Lane, S. D. (2010) Interpersonal Communication: Competence and Contexts.2nd edn. Boston: Allyn and Bacon: University of Texas at Dallas.
2. Pease A. and Pease B. (2004) The Definitive Book of Body Language. Buderim: Pease International.
3. Navarro J. (2008) What Every Body is Saying: an ex-FBI agent's guide to speed-reading people. New York: Collins Living.
4. Luecke, R. (2004) Crisis management: master the skills to prevent disasters. Boston: Harvard Business School Press.

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Preporučiti načine i obrasce planiranja, pisanja i zaključivanja poslovnih poruka, stvoriti osnovne obrasce rutinskih, pozitivnih i negativnih poruka i objasniti njihov sadržaj, oblik i učinkovitost.
 • Preporučiti načine i obrasce planiranja, pisanja i dovršavanja uvjerljivih poruka, izvještaja i prijedloga, objasniti njihove specifičnosti i oblike te predstaviti, procijeniti i objasniti važnost i učinkovitost vizualnih komunikacija.
 • Preporučiti osnovne načine prikupljanja, analiziranja i korištenja poslovnih informacija, predložiti osnovne oblike pregovaranja, razlikovati načine uspješne i neuspješne timske komunikacije, predložiti načine za prevladavanje sukoba i vođenje sastanaka, prepoznati kulturološke razlike i pripremiti se za poslovanje.
 • Preporučiti način krizne komunikacije neposredno nakon krizne situacije, izraditi predloške prezentacija, predložiti način pripreme za razgovor za posao i napisati uspješan životopis.
 • Stvoriti jednostavnu prezentaciju, analizirati publiku i predstaviti sadržaj.

Željeni ishodi učenja

 • Protumačiti načine i obrasce planiranja, pisanja i zaključivanja poslovnih poruka, stvoriti osnovne obrasce rutine, pozitivne i negativne poruke i objasniti njihov sadržaj, oblik i učinkovitost.
 • Protumačiti načine i obrasce planiranja, pisanja i dovršavanja uvjerljivih poruka, izvještaja i prijedloga, objasniti njihove specifičnosti i oblike te predstaviti, procijeniti i objasniti važnost i učinkovitost vizualnih komunikacija.
 • Protumačiti osnovne načine prikupljanja, analiziranja i korištenja poslovnih informacija, predložiti oblike pregovaranja, razlikovati načine uspješne i neuspješne timske komunikacije, predložiti načine za prevladavanje sukoba i vođenje sastanaka, prepoznati kulturološke razlike i pripremiti se za poslovanje.
 • Protumačiti način krizne komunikacije neposredno nakon krize, izraditi predloške prezentacija, predložiti način pripreme za razgovor za posao i napisati uspješan životopis.
 • Stvoriti složeniju prezentaciju, analizirati publiku i predstaviti sadržaj.
Podijeli: Facebook Twitter