fbpx
Image for
Naslovnica

Programiranje u Javi 2

 • Predavanje 30
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 120
Ukupno 180

Naziv predmeta

Programiranje u Javi 2

Oznaka predmeta

22-00-524

Semestar

5

ECTS

6

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Ovaj modul upoznaje studente s naprednom konceptima programskog jezika Java poput višedretvenosti, istovremenog rada, umrežavanja i refleksije te pruža dublje razumijevanje samog programskog jezika.

Ovo je izborni modul u sklopu studija Programskog inženjerstva i nastavlja se na modul Java 1 u prethodnom semestru te pruža studentima znanja i vještine potrebne za uspješno sudjelovanje u modulu Java web programiranje koji se izvodi u nadolazećem semestru. Stečene vještine značajno doprinose stručnom razvoju studenata u povezanim profesionalnim područjima.

Studenti će naučiti:
• koncepte i okvire višedretvenosti, istovremenosti rada, umrežavanja i refleksije
• koristiti pozive udaljenih procedura (RPC) i Java imenovanje i sučelje direktorija (JNDI)
• napredna sredstava u procesu serijalizacije
• biblioteku JavaFX GUI uporabom arhitekture model-prikaz-upravljač (MVC) i uočljivih izvedbenih uzoraka.

Ovaj modul podučava se u programskom jeziku Java. Završno vrednovanje temelji se na samostalnim studentskim projektima u sklopu kojih studenti moraju izraditi aplikacije u programskom jeziku Java sukladno zadanim uputama.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Horstmann, C. (2020) Core Java Volume II - Advanced Features: 1. 11th edn. London: Pearson.

Preporučena literatura:
1. Bloch, J. (2017) Effective Java. 3rd edn. Boston: Addison-Wesley Professional.

Dodatna literatura:
1. Evans, K.J. (2012) The Well-Grounded Java Developer: Vital techniques of Java 7 and polyglot programming. 1st edn. Shelter Island: Manning Publications.

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Primijeniti odgovarajuće biblioteke za izradu naprednih grafičkih softverskih rješenja.
 • Primijeniti odgovarajuće biblioteke arhitekture model-prikaz-upravljač (MVC) u izradi naprednih grafičkih komponenti softvera.
 • Implementirati sustave za obavijesti o promjenama između sučelja i poslovne logike aplikacije.
 • Implementirati višedrtveno rješenje na zadani problem u skladu s osnovnom specifikacijom.
 • Utvrditi potrebu za okvirom refleksije i implementirati isti.
 • Primijeniti odgovarajuće biblioteke objektno orijentiranog programskog jezika na virtualnoj platformi za uspostavu mrežne komunikacije.
 • Primijeniti biblioteke SAX DOM za dinamično stvaranje i uređivanje XML dokumenata.

Željeni ishodi učenja

 • Razviti vlastite grafičke komponente softvera.
 • Poticati razdvajanje upita pomoću naprednih koncepata arhitekture model-prikaz-upravljač (MVC).
 • Implementirati sustav za uočavanje uzoraka i obavijesti uporabom grafičkih komponenti sučelja.
 • Implementirati napredna asinkronična i istodobna rješenja u skladu sa specifikacijom.
 • Pregledati i izvršiti kôd refleksivno tijekom rada uporabom okvira refleksije.
 • Implementirati koncepte TCP i UDP u okruženje poslužitelja klijenta.
 • Implementirati trajni motor uporabom naprednih koncepata JAXP.
Podijeli: Facebook Twitter