Image for
Naslovnica

Razvoj web aplikacija

 • Predavanje 30
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 120
Ukupno 180

Naziv predmeta

Razvoj web aplikacija

Oznaka predmeta

22-00-517

Semestar

4

ECTS

6

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Ovaj modul upoznaje studente s razvojnom dinamikom web aplikacija i razmišljanjem nužnim za izradu robusnih i složenih web aplikacija.

Ovo je središnji modul u sklopu studija Programskog inženjerstva te studentima pruža znanje i vještine nužne za razvoj dinamičnih web aplikacija. Pohađanje ovog modula značajno doprinosi stručnom razvoju studenata u povezanim profesionalnim područjima.

Studenti će naučiti:
• programirati pozadinski kod web stranice (backend) u svrhu stjecanja naprednih vještina nužnih za konkurentnost na tržištu rada
• način komunikacije između poslužitelja i klijenta putem protokola HTTP
• načine pohrane podataka koji se odnose na zahtjeve i odgovore web stranice
• ustanoviti sigurnost web aplikacije
• klasificirati probleme razdvajanjem korisničkog sučelja, podataka i logike aplikacije
• implementirati projektne specifikacije u izradi dinamičkih web aplikacija.

Modul se podučava u programskom jeziku C sharp i mrežnom okviru ASP.NET. Završno vrednovanje se temelji na pojedinačnim projektima u sklopu kojih studenti izrađuju dinamičku web stranicu sukladno zadanim specifikacijama.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Freeman, A. (2020) Pro ASP.NET MVC 5 (Expert's Voice in ASP.Net). 5th edn. New York City: Apress.

Preporučena literatura:
1. Price, M.J. (2020) C# 9 and .NET 5 – Modern Cross-Platform Development: Build intelligent apps, websites, and services with Blazor, ASP.NET Core, and Entity Framework Core using Visual Studio Code. 5th edn. Birmingham: Packt Publishing.

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Izraditi rješenje uporabom protokola HTTP i arhitekture RESTful.
 • Usporediti metode i implementirati pohranu web aplikacije.
 • Implementirati arhitekturu model-prikaz-upravljač (MVC) u izradi web aplikacije.
 • Implementirati model u web aplikaciju arhitekture MVC.
 • Preporučiti uporabu tehnologije AJAX za izradu prikaza u web aplikacijama arhitekture MVC.

Željeni ishodi učenja

 • Izraditi rješenje uporabom protokola HTTP i arhitekture RESTful s provjerom valjanosti i autorizacijom korisnika putem tokena.
 • Usporediti metode i implementirati pohranu web aplikacije, uključujući lokalnu pohranu u sklopu skriptiranja klijenta.
 • Implementirati arhitekturu model-prikaz-upravljač (MVC) u izradi web aplikacije.
 • Implementirati model u web aplikaciju arhitekture MVC uporabom komponenti za mapiranje podataka.
 • Preporučiti uporabu tehnologije AJAX za izradi složenih prikaza u web aplikacijama arhitekture MVC.
Podijeli: Facebook Twitter