fbpx
Image for
Naslovnica

Standardi u primjeni internetske tehnologije

 • Predavanje 30
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 90
Ukupno 150

Naziv predmeta

Standardi u primjeni internetske tehnologije

Oznaka predmeta

22-00-511

Semestar

3

ECTS

5

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Pohađanjem ovog kolegija student stječu vještine i znanja potrebna za izradu statičnih web stranica te uporabu i primjenu odgovarajućih alata potrebnih za izradu web stranica sa suvremenim korisničkim iskustvom.

Ovo je središnji kolegij u sklopu studija Programskog inženjerstva te predstavlja temelj za ostale kolegije razvoja web sadržaja koje studenti Primijenjenog računarstva upisuju u nadolazećim semestrima. Stečene vještine značajno doprinose stručnom razvoju studenata u povezanim profesionalnim područjima.

Studenti će naučiti:
• osnove razvoja web sadržaja u svrhu stjecanja naprednih vještina nužnih za konkurentnost na tržištu rada
• strukturirati HTML dokument, primijeniti stilski jezik CSS i programirati jednostavne algoritme JavaScript potrebne za izradu složenih web aplikacija
• koristiti i primijeniti vanjske biblioteke Java Script u izradi responzivnih i vizualno atraktivnih web aplikacija
• pretvoriti specifikacije web stranice u statična web rješenja.

Završno vrednovanje se temelji na pojedinačnim projektima u sklopu kojih studenti izrađuju statičnu web stranicu sukladno zadanim specifikacijama.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Robbins, J. (2018) Learning Web Design: A Beginner's Guide to HTML, CSS, JavaScript, and Web Graphics. 5th edn. Sebastopol: O'Reilly Media.

Preporučena literatura:
1. McGrath, M. (2020) HTML, CSS and JavaScript in easy steps. Warwickshire: In Easy Steps Limited.

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Izraditi strukturu web stranice sukladno detaljnim specifikacijama.
 • Stilski prilagoditi prikaz web stranice.
 • Strukturirati prikaz web stranice uporabom klijentskog skriptiranja.
 • Primijeniti standardne biblioteke klijentskog skriptiranja za upravljanje strukturom web stranice.

Željeni ishodi učenja

 • Izraditi strukturu web stranice uporabom odgovarajućih HTML elemenata sukladno detaljnim specifikacijama.
 • Stilski prilagoditi prikaz web stranice uporabom prijelaza i pretvorbi stilskog jezika CSS u svrhu realizacije bogatog vizualnog iskustva.
 • Strukturirati prikaz web stranice uporabom vanjskih biblioteka klijentskog skriptiranja.
 • Primijeniti standardne biblioteke klijentskog skriptiranja za upravljanje strukturom web stranice i reaktivnošću.
Podijeli: Facebook Twitter