Image for
Naslovnica

Sustavi potpore odlučivanju

 • Predavanje 30
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 120
Ukupno 180

Naziv predmeta

Sustavi potpore odlučivanju

Oznaka predmeta

22-00-525

Semestar

5

ECTS

6

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Pohađanjem ovog modula studenti stječu znanja i razumijevanje za primjenu tehnika dubinske analize podataka u svrhu rješavanja poslovnih problema.

Studenti uče prepoznati i razumjeti osnovne algoritme za automatsku obradu podataka. Dubinska analiza podataka rezultira prediktivnim modelom, ali primjene su daleko šire od samog predviđanja te se ista koristi za svako mapiranje ulaza i izlaza koje je preteško ručno unijeti ili za koje ne postoje jasno definirana pravila ili se pravila prečesto mijenjaju.

Cilj ovog modula je omogućiti studentima da nauče:
• ocijeniti sustave podrške odlučivanju
• izračunati i tumačiti rezultate analize relevantnosti atributa
• pripremiti podatke za modeliranje i izraditi deskriptivnu statistiku
• implementirati model dubinske analize podataka u svrhu rješavanja poslovnih modela.

Studentima je važno pohađati ovaj modul kako bi usvojili osnove, metode i alate sustava podrške odlučivanju koji uključuju primjenu naprednih analitičkih tehnika, analizu relevantnosti atributa u svrhu izrade sustava podrške odlučivanju.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Sharda, R., Delen, D. and Turban, E., (2020). Analytics, Data Science, and Artificial Intelligence: Systems for Decision Support, London: Pearson

Preporučena literatura:
1. Tan, P., Steinbach, M. and Karpatne, A. (2019). Introduction to Data Mining, London: Pearson

Dodatna literatura:
1. Klepac, G., Kopal, R., and Mršić, L. (2015). Developing Churn Models Using Data Mining Techniques and Social Network Analysis (pp. 1-361). Hershey, PA: IGI

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Klasificirati elemente sustava podrške odlučivanju.
 • Izračunati analizu relevantnosti atributa.
 • Ocijeniti upotrebu određene kvantitativne metode u sustavu podrške odlučivanju.
 • Odabrati odgovarajuću kvantitativnu metodu za rješavanje problema u domeni sustava podrške odlučivanju.
 • Analizirati podatke i izraditi cjelovito rješenje.

Željeni ishodi učenja

 • Klasificirati složene elemente sustava podrške odlučivanju.
 • Izračunati i objasniti analizu relevantnosti atributa.
 • Ocijeniti upotrebu određene kvantitativne metode u sustavu podrške odlučivanju i opravdati uporabu odabrane metode.
 • Odabrati odgovarajuću kvantitativnu metodu za rješavanje problema u domeni sustava podrške odlučivanju i predložiti rješenje.
 • Analizirati podatke i izraditi cjelovito rješenje uz objašnjenje uzročnosti.
Podijeli: Facebook Twitter