fbpx
Image for
Naslovnica

Završni rad/Praksa

 • Predavanje 0
 • Vježbe 0
 • Samostalni rad 300
Ukupno 300

Naziv predmeta

Završni rad/Praksa

Oznaka predmeta

22-00-527

Semestar

6

ECTS

10

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Cilj ovog modula je omogućiti studentima da nauče:
• primijeniti teorijska i praktična znanja i vještine
• iskoristiti stručnu i znanstvenu literaturu u samostalnom radu
• rješavati probleme vezane uz struku
sukladno stručnom stupnju stečenom po završetku studija.

Završni rad
Student izrađuje završni rad koji je ukorijenjen/blisko povezan s praktičnom primjenom znanja. Završni rad najčešće se sastoji od uvoda u problematiku i dostupna rješenja, a od studenta se očekuje da pismeno predstavi individualno rješenje temeljeno na usvojenom znanju i razumijevanju.

Završni rad se izrađuje u dogovoru s odabranim mentorom i u skladu s prihvaćenom temom. Studenti predaju prijedlog teme završnog rada na standardiziranom obrascu, uz podršku odabranog mentora. Nakon što Povjerenstvo za završne radove prihvati prijedlog, student započinje s izradom završnog rada. Konzultacije s mentorom moguće je održati uživo, pomoću mrežnih komunikacijskih platformi te putem e-pošte i drugih komunikacijskih platformi.

Povjerenstvo za završne radove također prati kvalitetu završnih radova koje su studenti izradili pod mentorstvom pojedinih predavača putem izdavanja odobrenja sadržaja, ciljeva i rasporeda rada. Povjerenstvo također prati kvalitetu mentorskog rada predavača.

Stručna praksa
Osim izrade završnog rada, studenti su dužni uspješno odraditi stručnu praksu u sklopu ovog modula kako bi naučili primijeniti teorijsko i praktično znanje stečeno tijekom studijskog programa na konkretno radno mjesto.

Studenti se moraju konzultirati s Centrom karijera kako bi organizirali stručnu praksu i potvrdili zadatke koje će izvršiti tijekom prakse, a koji čine dio formalne ocjene u sklopu modula.

Praksa se organizira uporabom informacijskog sustava Infoeduka gdje se nalazi popis dostupnih radnim mjesta za izvođenje stručne prakse, a studenti odabiru poslodavca i temu/tehnologiju koja ih zanima. Uz pomoć Centra karijera, poslodavci odabiru studente, a odabrani mentori pružaju dodatnu podršku temi stručne prakse (unutar institucije) tako da se relevantni zadaci izvršavaju tijekom stručne prakse. Studenti također imaju mentora-poslodavca koji podnosi izvještaj o postignućima studenta po završetku trajanja stručne prakse.

Studenti koji su već zaposleni i rade na relevantnim projektima / zadacima nisu dužni odraditi stručnu praksu, ali moraju predati pismeno izvješće poslodavca u kojem se navodi njihov rad i pismeno izvješće koje sadrži samoopažanja na radnom mjestu (isti dokumenti koji su potrebni od studenata koji odrađuju stručnu praksu).

Cilj modula je da studenti demonstriraju znanje, razumijevanje i vještine stečeno tijekom studija i uspješno savladavanje ishoda učenja u područjima istraživanja, primjene metoda, etike, akademskog pisanja, prezentacije rezultata istraživanja te analize i sinteza itd.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Hofmann, A. (2020) Scientific Writing and Communication: Papers, Proposals, and Presentations. 4th edn. New York: Oxford University Press.

Preporučena literatura:
1. Parija, S. CH. and Kate, V.,(eds.) (2017) Writing and Publishing a Scientific Research Paper. 1st edn, Singapore: Springer.
2. Day, R. A., and Gastel, B. (2011) How to Write and Publish a Scientific Paper. 7th edn. Oxford: Greenwood.
3. Claudio, L. (2016) How to Write and Publish a Scientific Paper: The Step by Step Guide. 2nd edn. New York: Write Science Now Publishing Co.
4. Glasman-Deal, H. (2010) Science Research Writing for Non-native Speakers of English. 2nd edn. London: Imperial College Press.

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Primijeniti stečena znanja i vještine u rješavanju problema i poslovnih zadataka koje zadaje poslodavac.
 • Pripremiti detaljno pismeno izvješće koje sadrži samoopažanja na radnom mjestu u kojem se navode nove vještine i znanja, kao i stečeni uvidi.
 • Samostalno koristiti stručnu i znanstvenu literaturu u rješavanju problema sukladno razini stručnosti koju pruža studij.
 • Integrirati znanja i vještine iz različitih područja u svrhu samostalnog provođenja završnog projekta na temelju analize ulaznih podataka, postavljenih zahtjeva i normi, korištenjem odgovarajućih alata, metodologija i tehnika.
 • Obrazložiti stavove iznesene u pisanom akademskom dokumentu.
 • Primijeniti odgovarajuće smjernice u strukturiranju pisanog akademskog dokumenta.
 • Izložiti rad i rezultate u pisanom i usmenom obliku uporabom odgovarajućeg jezika i sukladno etičkim normama.

Željeni ishodi učenja

 • Izložiti standarde i potencijalno različite pristupe tijekom primjene stečenih vještina i znanja u svrhu rješavanja problema i poslovnih zadataka koje zadaje poslodavac.
 • Izložiti konkretne poslovne postupke i prakse poslodavca i usporediti iste sa standardima i pristupima najboljih praksi naučenim tijekom studija u izradi detaljnog pismenog izvješća koje sadrži samoopažanja na radnom mjestu.
 • Koristiti znanstvene baze podataka i druge relevantne izvore za pretraživanje informacija.
 • Integrirati znanja i vještine iz različitih područja u svrhu samostalnog provođenja složenog završnog projekta na temelju analize ulaznih podataka, postavljenih zahtjeva i normi, korištenjem odgovarajućih alata, metodologija i tehnika.
 • Obrazložiti stavove iznesene u pisanom akademskom dokumentu uporabom složenih pristupa temeljenih na istraživanju.
 • Koristiti najbolje prakse u strukturiranju pisanog akademskog dokumenta.
 • Izložiti rad i rezultate u pisanom i usmenom obliku uporabom složenijih argumenata i sukladno etičkim normama.
Podijeli: Facebook Twitter