Image for Ishodi učenja na razini studijskog programa
Naslovnica

Ishodi učenja na razini studijskog programa

 • Broj 1 sustav osiguranja kvalitete u Hrvatskoj
 • Kreiramo digitalnu budućnost u Hrvatskoj već 24 godine
 • Međunarodna razmjena s više od 100 institucija
 • Čak 96% bivših studenata zaposli se u roku od 3 mjeseca od diplomiranja

Preddiplomski stručni studij Primijenjenog računarstva

Ishodi učenja na razini studijskog programa

OPĆI ISHODI UČENJA:

 1. Aktivno, u govoru i pismu, komunicirati na engleskom jeziku na teme iz područja informatike i računarstva,
 2. Vrednovati i analizirati probleme iz područja struke korištenjem koncepata informacijske teorije, primijenjene matematičke teorije te najboljih inženjerskih praksi,
 3. Predlagati rješenja u području primijenjenog računarstva analizom i vrednovanjem aktualnih spoznaja, modela i rješenja iz područja struke,
 4. Primijeniti metode istraživanja i analize kako bi utvrdio detaljne korisničke ili organizacijske zahtjeve za informacijska rješenja ili sustave,
 5. Prepoznati, analizirati i razložiti probleme primjene, dorade i nove implementacije postojećih informacijskih sustava u širem poslovnom kontekstu te predložiti adekvatna rješenja,
 6. Upravljati odnosnom s korisnicima i/ili članovima tima, prepoznajući moguće izvore nerazumijevanja i sukoba te proaktivno i učinkovito djelovati na njihovo suzbijanje,
 7. Osmišljati, pripremati i upravljati provedbom projekata u području primijenjenog računarstva korištenjem priznatih metodologija, vodeći računa o dostupnim resursima, budžetu i rizicima,
 8. Prilikom planiranja, projektiranja i primjene informacijskih sustava biti svjestan poslovnih, organizacijskih i socioloških aspekata njihove primjene te utjecaja na okolinu (korisnika, organizaciju, društvo),
 9. Biti svjestan ekonomskog, poslovnog i organizacijskog okruženja u kojem se implementira rješenje,
 10. Upravljati proaktivno vlastitim stručnim i osobnim razvojem, te prikupljati nova znanja i vještine u različitim okruženjima i kontekstima (npr. kroz uspješne i neuspješne projekte, kroz stalno samostalno učenje i praćenje znanstvenih i tehnoloških dostignuća, dodatnim obrazovanjem…),
 11. Samostalno planirati i upravljati IT projektima unutar dostupnih resursa, preuzimajući odgovornost za osobne i timske zadatke u nepredvidljivim poslovnim uvjetima i okruženjima.
 12. Izvesti samostalno značajan završni projekt pri tome se vodeći postavljenim zahtjevima i standardima, primjenom modernih tehnologija, alata i metodologije.

STRUČNI ISHODI UČENJA – SISTEMSKO INŽENJERSTVO:

 1.  S. Vrednovati, odabrati i implementirati tehnologije potrebne za funkcioniranje malih i srednje velikih mrežnih okruženja,
 2.  S. Planirati, izgrađivati i održavati računalne mreže bazirane na žičnim ili bežičnim komunikacijskim medijima,
 3.  S. Vrednovati suvremene operacijske sustave implementirati tehnologije adekvatne zahtjevima i poslovnim okruženjima,
 4.  S. Instalirati, konfigurirati i upravljati operacijskim sustavima i mrežnim servisima u složenim mrežnim okruženjima
 5.  S. Instalirati, konfigurirati i upravljati operacijskim sustavima i mrežnim servisima u okruženjima otvorenog koda (engl. Open Source),
 6.  S. Planirati, vrednovati i uspostaviti složenija sistemska rješenja bazirana na virtualizaciji IT infrastrukture,
 7.  S. Implementirati, konfigurirati i održavati autentikacijske sustave i sustave baza podataka,
 8. S. Vrednovati i primijeniti standarde, metode i tehnike za analizu sigurnosnih prijetnji i borbu protiv sigurnosnih ugroza unutar IT sustava,
 9.  S. Analizirati poslovnu okolinu te planirati i implementirati računarstvo u oblaku (engl. Cloud) u poslovnom okruženju.
Preuzmi vodič za studente

Saznajte sve o programu

Preuzmite brošuru i otkrijte svoj svijet u kojem ćete ostvariti svoj potencijal. Otkrijte sve o studijskom programu, našim studentima i svemu što trebate znati.

 • Hidden
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Podijeli: Facebook Twitter