fbpx
Image for
Naslovnica

Implementacija složenih mrežnih okruženja

 • Predavanje 30
 • Vježbe 45
 • Samostalni rad 105
Ukupno 180

Naziv predmeta

Implementacija složenih mrežnih okruženja

Oznaka predmeta

22-00-534

Semestar

3

ECTS

6

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Cilj je ovog modula omogućiti studentima da:
• razumiju i znaju implementirati mrežne tehnologije za povezivanje više udaljenih korisničkih lokacija,
• upravljaju usmjeravanjem prometa u mreži i nadziru mrežnu infrastrukturu.

Studenti uče primjenjivati:
• napredne koncepte i tehnologije umrežavanja,
• mehanizme za klasifikaciju i filtriranje mrežnog prometa,
• DHCP i NAT mehanizme u mreži,
• prijelazne mehanizme IPv4 u IPv6,
• osnovne tehnologije telekomunikacijske infrastrukture,
• rješenja za mrežni nadzor.

Studentima je važno pohađati ovaj modul jer ih on uvodi u osnovne tehnologije telekomunikacijske infrastrukture koje se koriste za povezivanje udaljenih lokacija korisnika i njihovu implementaciju. Nakon uspješno položenog modula studenti će moći implementirati mehanizme za klasifikaciju prijelaza mrežnog prometa iz IPv4 mrežu u IPv6 mrežu te znati kako pratiti i održavati složenu mrežnu infrastrukturu.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Cisco (2021) Cisco Networking Academy [Online]. Available at: www.netacad.com (Accessed: 21 April 2021)
2. IP Routing: Protocol-Independent Configuration Guide, Cisco IOS Release 15MandT [Online], Available at: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/iproute_pi/configuration/15-mt/iri-15-mt-book/iri-ip-prot-indep.html (Accessed: 21 April 2021)
3. MPLS: Layer 3 VPNs Configuration Guide, Cisco IOS XE Release 3S [Online], Available at: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/mp_l3_vpns/configuration/xe-3s/mp-l3-vpns-xe-3s-book.html (Accessed: 21 April 2021)

Preporučena literatura:
1. SNMP Configuration Guide [Online], Available at: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/snmp/configuration/xe-16/snmp-xe-16-book/nm-snmp-cfg-snmp-support.html (Accessed: 21 April 2021)

Dodatna literatura:
1. MPLS WAN Technology Design Guide - August 2014 [Online]. Available at: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/solutions/CVD/Aug2014/CVD-MPLSWANDesignGuide-AUG14.pdf (Accessed: 21 April 2021)

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Implementirati kontrolu mrežnog prometa u računalnoj mreži koristeći se višestrukim mehanizmima.
 • Implementirati osnovne infrastrukturne usluge za upravljanje, nadzor i održavanje računalnih mreža.
 • Osmisliti i implementirati mrežu dvostrukog stoga te prijelaznu mrežu koja se temelji na IPv6 protokolu.
 • Implementirati osnovne telekomunikacijske tehnologije za spajanje udaljenih računalnih mreža.

Željeni ishodi učenja

 • Testirati implementaciju kontrole mrežnog prometa u računalnoj mreži.
 • Testirati implementaciju osnovne infrastrukturne usluge za upravljanje, nadzor i održavanje računalnih mreža.
 • Testirati implementaciju mrežu dvostrukog stoga te prijelaznu mrežu koja se temelji na IPv6 protokolu.
 • Testirati implementaciju osnovne telekomunikacijske tehnologije za spajanje udaljenih računalnih mreža.
Podijeli: Facebook Twitter