fbpx
Image for
Naslovnica

Implementacija Voice over IP rješenja

  • Predavanje 30
  • Vježbe 30
  • Samostalni rad 90
Ukupno 150

Naziv predmeta

Implementacija Voice over IP rješenja

Oznaka predmeta

22-00-550

Semestar

6

ECTS

5

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Cilj je ovog modula pružiti studentima osnovna teorijska znanja o tehnologijama prijenosa govora te njihova razvoja, kao i praktična osnovna znanja za implementaciju, održavanje i rješavanje problema složenih rješenja IP telefonije.

Studenti uče:
• pripremiti IT infrastrukturu za implementaciju IP telefonije,
• implementirati poslužiteljsku i klijentsku stranu funkcionalnog rješenja za IP telefoniju,
• konfigurirati, modificirati i poboljšati implementaciju složene IP telefonije,
• osigurati funkcionalan sustav IP telefonije,
• otkloniti poteškoće na IP telefoniji.

Ovaj je modul jedini u okivru ovog studijskog programa koji tematizira tehnologije IP telefonije. Studenti trebaju pohađati ovaj modul jer su znanja i vještine koje stječu njegovim pohađanjem od praktične koristi na tržištu rada.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Landis, M. (2010) The 3CX IP PBX tutorial: [s.l.]: Packt publishing

Preporučena literatura:
1. Davidson, J. Peters, j. Bhatia, M. Kalidindi, S. Mukherjee, S. (2010) Voice over IP Fundamentals, 2nd Edition, [s.l.]: Cisco Press

Dodatna literatura:
1. Wallingford, T. (2005) Switching to VoIP, [s.l.]: O'Reilly

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

  • Definirati ulogu i zahtjeve tehnologija IP telefonije u suvremenim IT sustavima.
  • Primijeniti cjelovito i funkcionalno rješenje IP telefonije.
  • Implementirati tehnološke i konfiguracijske izmjene radi poboljšanja rješenja IP telefonije.

Željeni ishodi učenja

  • Usporediti tehnologije prijenosa glasa koje se koriste u modernim IT sustavima.
  • Testirati i demonstrirati cjelokupnu funkcionalnost implementiranog VOIP rješenja.
  • Testirati i demonstrirati unaprijeđena rješenja koja su rezultat provedenih modifikacija na rješenju IP telefonije.
Podijeli: Facebook Twitter