Image for
Naslovnica

Kontinuitet poslovanja i oporavak od katastrofe

 • Predavanje 15
 • Vježbe 45
 • Samostalni rad 30
Ukupno 90

Naziv predmeta

Kontinuitet poslovanja i oporavak od katastrofe

Oznaka predmeta

22-02-534

Semestar

3

ECTS

3

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Ovaj modul upoznaje studente s razvojem kontinuiteta poslovanja i izradom plana oporavka od katastrofe.

Pohađanjem ovog modula studenti stječu vještine potrebne za razumijevanje metoda prepoznavanja ranjivosti i poduzimanja odgovarajućih protumjera za sprečavanje i ublažavanje neuspjeha ili rizika kojima je izložena poslovna organizacija.

Studenti će naučiti:
• načela oporavka od katastrofe
• provoditi analize utjecaja na poslovanje
• procijeniti izloženosti rizicima
• izraditi plan oporavka od katastrofe
• procijeniti izloženosti rizicima u sklopu poslovne organizacije
• detalje razvoja politika i procedura
• detalje o ulogama i odnosima različitih članova u sklopu poslovne organizacije
• implementirati plan
• izraditi plan oporavka od katastrofe koji se odnosi na tehnike vizualizacije.

Pohađanjem ovog modula studenti stječu znanja o zaštiti sigurnosti podataka uvođenjem politika i procedure te uče kako oporaviti i vratiti ključne podatke poslovne organizacije nakon katastrofe.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Snedaker, s., (2013): Business Continuity and Disaster Recovery Planning for IT Professionals, Rockland: Synegress.
2. Kim, T., (2012). Computer Applications for Software Engineering, Disaster Recovery, and Business Continuity. Heidelberg: Springer.

Preporučena literatura:
1. Wallace, M. and Webber, L., (2017). The disaster recovery handbook: A step-by-step plan to ensure business continuity and protect vital operations, facilities, and assets. New York: Amacom.

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Ocijeniti različite vrste katastrofe.
 • Utvrditi faze oporavka.
 • Utvrditi nužne korake u sklopu plana oporavka od katastrofe.
 • Primijeniti rješenja za ublažavanje rizika i zaštitu poslovanja u slučaju katastrofe.
 • Ispitati mehanizme sigurnosnog kopiranja podataka i utvrditi tehnologiju ili usluge potrebne za oporavak podataka i sustava.
 • Procijeniti zakone i podzakonske akte koji se odnose na osiguranje kontinuiteta poslovanja.

Željeni ishodi učenja

 • Analizirati posljedice i učinke različitih vrsta katastrofa na poslovnu organizaciju.
 • Procijeniti potrebu za oporavkom od katastrofe.
 • Izraditi i dokumentirati plan oporavka od katastrofe u svrhu zaštitu imovine i poslovanja organizacije.
 • Procijeniti poslovne rizike, izraditi politike upravljanja rizicima, identificirati tim za upravljanje poslovnim rizicima i primijeniti rješenja za ublažavanje i zaštitu poslovanja.
 • Izraditi rješenje za oporavak i sigurnosno kopiranje podataka.
 • Analizirati utjecaj zakona i regulatornih zahtjeva na kontinuitet poslovanja.
Podijeli: Facebook Twitter