Image for
Naslovnica

Napredni razvoj aplikacija korištenjem obrazaca

 • Predavanje 15
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 105
Ukupno 150

Naziv predmeta

Napredni razvoj aplikacija korištenjem obrazaca

Oznaka predmeta

22-02-537

Semestar

1

ECTS

5

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Ovaj kolegij upoznaje studente s primjenom SOLID principa u zadanim scenarijima i identificiranjem potrebe za primjenom odgovarajućih oblikovnih obrazaca.

Ovaj kolegij pruža temelje za pisanje nepovezanih softverskih komponenti i komponenti za višekratnu uporabu, što je preduvjet za potpuno razumijevanje sljedećeg kolegija Napredne programske paradigme. Vještine stečene ovim kolegijem značajno će doprinijeti razvoju studenta kao profesionalca u odgovarajućim područjima.

Studenti će naučiti:

• Kako dizajnirati i implementirati softverska rješenja, što su vrijedne vještine za njihove buduće izazove kao softverskih arhitekata.
• Kako utvrditi potrebu za primjenom SOLID principa u zadanim scenarijima.
• Kako prepoznati potrebu za primjenom odgovarajućih oblikovnih obrazaca u podatkovnom, poslovnom i prezentacijskom aplikacijskom sloju.

Kolegij se predaje na programskim jezicima Java i C
. Provjera znanja kolegija temelji se na pojedinačnim studentskim projektima. U tim projektima studenti moraju stvoriti pravilno dizajnirano softversko rješenje prema zadanim specifikacijama.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Gamma, E. et al (1995) Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. 1st edn. Boston: Addison-Wesley Publishing Company.

Preporučena literatura:
1. Freeman, E. et al (2008) Head First Design Patterns: A Brain-Friendly Guide. 1st edn. Sebastopol: O'Reilly Media.

Dodatna literatura:
1. Fowler, M. (2012) Patterns of Enterprise Application Architecture. 1st edn. Boston: Addison-Wesley Professional.

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Utvrditi potrebu za primjenom SOLID principa, te ih primijeniti na zadanom scenariju.
 • Utvrditi potrebu za primjenom oblikovnih obrazaca u sloju poslovne logike, te ih primijeniti na zadanom scenariju.
 • Utvrditi potrebu za primjenom oblikovnih obrazaca u podatkovnom i servisnom sloju, te ih primijeniti na zadanom scenariju.
 • Utvrditi potrebu za primjenom oblikovnih obrazaca u prezentacijskom sloju, te ih primijeniti na zadanom scenariju.
 • Kritički procijeniti konačni proizvod u odnosu na početni, nakon primjene oblikovnih obrazaca.

Željeni ishodi učenja

 • Argumentirati razne mogućnosti za poboljšanje arhitektonskih karakteristika rješenja.
 • Argumentirati razne mogućnosti za poboljšanje rješenja u sloju poslovne logike.
 • Argumentirati razne mogućnosti za poboljšanje rješenja u podatkovnom i servisnom sloju.
 • Argumentirati razne mogućnosti za poboljšanje rješenja u prezentacijskom sloju.
 • Analizirati rješenje prema pravilima pisanja čistog koda.
Podijeli: Facebook Twitter