fbpx
Image for
Naslovnica

Organizacija i management

 • Predavanje 30
 • Vježbe 15
 • Samostalni rad 75
Ukupno 120

Naziv predmeta

Organizacija i management

Oznaka predmeta

22-00-519

Semestar

5

ECTS

4

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Ciljevi su ovog modula omogućiti studentima da nauče:
• analizirati i procijeniti postupak upravljanja grupom ljudi, odjelom ili poduzećem,
• tumačiti i stvarati temeljne elemente koji čine uspješno upravljanje.
Razumijevanje elemenata i procesa menadžmenta omogućit će studentima upravljanje dijelom poslovne organizacije za koji su zaduženi, kao i mogućnost donošenja boljih poslovnih odluka u području poslovnog upravljanja.
Po uspješnom završetku ovog modula studenti će razumjeti poslovne procese i procese menadžmenta, što će ih učiniti boljim članovima poslovnih organizacija ili upraviteljima vlastitog poslovanja.
Studenti također stječu samopouzdanje u rješavanju budućih slučajeva u području planiranja, organiziranja, vođenja te kontrole, kao i kompetencije potrebne za razumijevanje organizacijskih problema i pronalaženje kvalitetnih rješenja. Spomenuti problemi prikazani su kroz primjere iz stvarnog života te ih se proučava kroz analizu svih elemenata upravljanja na primjerima stvarnih poslovnih organizacija.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Robbins, S.P., Coulter, M.A. and De Cenzo, D.A. (2019) Fundamentals of Management. 11th Edition, [s.l.], Pearson.

Preporučena literatura:
1. Lussier, R.N. (2018) Management Fundamentals: Concepts, Applications, and Skill Development. 8th Edition, [s.l.], SAGE Publications.
2. Drucker, P.F. (2006) The Effective Executive: The Definitive Guide to Getting the Right Things Done. Reissue edition, [s.l.], Harper Business.

Dodatna literatura:
1. Drucker, P.F. (2006) The Practice of Management. Reissue edition. [n.k.], [s.l.], Harper Business.
2. Zhuo, J. (2019) The Making of a Manager: What to Do When Everyone Looks to You. [n.k.], New York: Portfolio/Penguin.
3. Robbins, S. and Judge, T. (2018) Organizational Behavior (What's New in Management). 18th Edition, [s.l.], Pearson.

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Objasniti pojam menadžment, funkcije menadžmenta, aktivnosti, uloge menadžera i upravljačke vještine.
 • Provesti analizu unutarnjeg i vanjskog okruženja poduzeća.
 • Objasniti vezu i povezanost različitih elemenata planiranja.
 • Primijeniti određene tehnike donošenja odluka.
 • Analizirati prednosti i mane različitih organizacijskih struktura.
 • Primijeniti različite elemente upravljanja ljudskim resursima na primjeru poduzeća.
 • Analizirati prednosti i nedostatke različitih modela vodstva te teorija motivacije.
 • Objasniti važnost kontrolnih procesa za organizaciju.

Željeni ishodi učenja

 • Analizirati pojam menadžment, funkcije menadžmenta, aktivnosti, uloge menadžera i upravljačke vještine.
 • Interpretirati elemente unutarnjeg i vanjskog okruženja poduzeća.
 • Osmisliti glavne elemente plana poduzeća.
 • Kritički ocijeniti etape u donošenju odluka te različite modele i tehnike donošenja odluka.
 • Osmisliti organizacijsku strukturu odjela ili poduzeća.
 • Argumentirati važnost upravljanja ljudskim resursima u poduzeću.
 • Primijeniti odgovarajući model vodstva i motivacije na primjeru poslovne situacije.
 • Kreirati sustav kontrole na primjeru poslovne situacije.
Podijeli: Facebook Twitter