fbpx
Image for
Naslovnica

Osnove poslovne ekonomije

 • Predavanje 30
 • Vježbe 15
 • Samostalni rad 75
Ukupno 120

Naziv predmeta

Osnove poslovne ekonomije

Oznaka predmeta

22-00-505

Semestar

2

ECTS

4

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Cilj ovog modula je omogućiti studentima da nauče:
• izložiti osnovne elemente mikroekonomije i makroekonomije te cjelokupnog ekonomskog sustava
• tumačiti odnose među različitim elementima ekonomskog sustava u svrhu ispravnog ekonomskog odlučivanja.

Literatura

Literatura

Obvezna literatura:
1. Samuelson, P.A. and Nordhaus, W.D. (2009) Economics. [s.l.] McGraw-Hill Education.

Preporučena literature:
1. Mankiw, N.G. (2011) Principles of Economics. [s.l.] Cengage Learning
2. Pindyck, R.S. i Rubinfeld, D.L. (2012) Microeconomics.8th edn. [s.l.] Pearson.

Dodatna literatura:
1. Raworth, K. (2018) Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st Century Economist. [s.l.] Chelsea Green Publishing.
2. Sowell, T. (2014) Basic Economics.5th edn. [s.l.] Basic Books.
3. DK (2018) The Economics Book: Big Ideas Simply Explained. [s.l.] DK.
4. Hazlitt, H. (1988) Economics in One Lesson: The Shortest and Surest Way to Understand Basic Economics. [s.l.] Currency.

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Predstaviti osnovne elemente ekonomskog sustava
 • Obrazložiti tržište, ponudu, potražnju i koncept elastičnosti ponude i potražnje.
 • Analizirati faktore koji utječu na potrošačko ponašanje i proizvođačko odlučivanje.
 • Obrazložiti značajke proizvodnih inputa.
 • Obrazložiti međusobno djelovanje makroekonomskih ciljeva, instrumenata i pokazatelje.
 • Obrazložiti utjecaj različitih faktora na ekonomski rast i razvoj.

Željeni ishodi učenja

 • Analizirati međusobno djelovanje osnovnih elemenata ekonomskog sustava.
 • Ocijeniti učinak različitih čimbenika na tržišne odluke, ponudu, potražnju i elastičnost ponude i potražnje.
 • Tumačiti kako različiti faktori utječu na potrošačko ponašanje i proizvođačko odlučivanje.
 • Usporediti značajke proizvodnih inputa.
 • Analizirati utjecaj elemenata ekonomske aktivnosti na konačne ekonomske rezultate.
 • Analizirati različite strategije ekonomskog rasta i razvoja.
Podijeli: Facebook Twitter