fbpx
Image for
Naslovnica

Projektni menadžment

 • Predavanje 30
 • Vježbe 15
 • Samostalni rad 75
Ukupno 120

Naziv predmeta

Projektni menadžment

Oznaka predmeta

22-00-513

Semestar

4

ECTS

4

Nastavnici i suradnici

Literatura

Obvezna literatura:
1. Publications Office of the EU (2018) PM² project management methodology [online]
Available at: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ac3e118a-cb6e-11e8-9424-01aa75ed71a1/language-en

Preporučena literatura:
1. [Anon.] (2017) A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOKŸ Guide).6th edn. [s.l.] Project Management Institute.
2. IPMA (2016) Individual Competence Baseline, Version 4.0 (ICB4) [online]
Available at: https://www.ipma.world/individuals/standard/

Dodatna literatura:
1. Kerzner, H. (2005) Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling.12thedn.[s.l.] Wiley.

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Objasniti osnovne vrijednosti metodologije, povelje o projektu i organizacijske strukture. Razviti WBS strukturu projekta, ključne točke i aktivnosti.
 • Izračunati plan projekta i znati kontrolirati projekt pomoću metode kritičnog puta.Objasniti osnovne parametre metode ostvarene vrijednosti.
 • Objasniti osnovne pojmove vezane uz probleme upravljanja, opseg, komunikaciju, rizik, kvalitetu i metriku unutar različitih PM standarda i metodologija.
 • Kreirati projektni raspored s aktivnostima i resursima koristeći se alatom za upravljanje projektima.
 • Ažurirati plan projekta i izraditi izvješće o napretku i troškovima projekta pomoću alata za upravljanje projektima.

Željeni ishodi učenja

 • Odabrati metodologiju, WBS strukturu i izraditi povelju projekta. Osmisliti integrirani projektni plan.
 • Koristiti metodu ostvarene vrijednosti kao alat za detaljno upravljanje projektima prema svim parametrima.
 • Izabrati tehnike za probleme upravljanja, opseg, komunikaciju, rizik, kvalitetu i metriku unutar različitih PM standarda i metodologija.
 • Kreirati projektni raspored s vremenskim okvirom u kojem su naznačene mogućnosti odgode i ograničenja te adresirati prekomjerne zadatke pomoću alata za upravljanje projektima.
 • Procijeniti osnovne pokazatelje uspješnosti projekta pomoću alata za upravljanje projektima.
Podijeli: Facebook Twitter