fbpx
Image for
Naslovnica

Računalni alati u poslovanju

 • Predavanje 15
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 75
Ukupno 120

Naziv predmeta

Računalni alati u poslovanju

Oznaka predmeta

22-06-504

Semestar

1

ECTS

4

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Cilj ovog kolegija je omogućiti studentima da nauče:
• koristiti i prilagoditi program za rad s elektroničkom poštom u svrhu komunikacije i organizacije
• izraditi prezentacije u skladu sa smjernicama dobre prakse
• kreirati i upravljati dokumentima s pomoću programa za obradu teksta
• koristiti alate, funkcije i formule programa za rad s proračunskim tablicama u svrhu izrade tablica i izračuna podataka.

Ovaj kolegij nastavlja se na prethodna iskustva i znanja (npr. znanja stečena u sklopu srednjoškolskog obrazovanja ) u svrhu osposobljavanja studenata za samostalno korištenje programskih alata.

Studenti će naučiti:
• koncepte mrežnih komunikacija i elektroničke pošte: slanje, primanje i upravljanje postavkama elektroničke pošte, organizacija i pretraživanje poruka elektroničke pošte
• koristiti kalendar i mogućnosti organizacije sastanaka u programu za rad s elektroničkom poštom
• koristiti program za izradu prezentacije u svrhu izrade i oblikovanja prezentacija za ciljnu publiku, mjesto održavanja i namjeru
• koristiti program za obradu teksta u svrhu izrade, oblikovanja i pohrane svakodnevnih dokumenata
• oblikovati i pročistiti numeričke, tekstualne i grafičke podatke te sortirati, povezati i pohraniti potrebne podatke
• urediti i prezentirati podatke u grafičkom obliku na naprednijoj razini.
• koristiti funkcije povezane s logičkim, statističkim i matematičkim operacijama te dostupne alate za pregled i upravljanje.

Studentima je važno pohađati ovaj kolegij budući da aktivna uporaba tehnologije sustavno prožima sve veći broj svakodnevnih aktivnosti. Digitalna pismenost koju studenti stječu pohađanjem ovog kolegija nije samo ključna kompetencija u suvremenom društvu već i omogućuje razvoj ostalih sposobnosti koje nisu povezane s informacijskim i komunikacijskim tehnologijama, primjerice; analitičnost/sposobnost rješavanja problema, kreativnost, komunikativnost, vještine prezentiranja. Stečenim znanjima i vještinama, studenti mogu učinkovito i konstruktivno doprinijeti ostvarenju poslovnih ciljeva u budućem zaposlenju na radnim pozicijama informatičkih stručnjaka ili stručnjaka za digitalni marketing.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Foulkes, L. (2020) Learn Microsoft Office 2019: A comprehensive guide to getting started with Word, PowerPoint, Excel, Access, and Outlook. Birmingham: Packt Publishing Ltd.
2. Ružak D., Rutar A. (2017) MS Excel 2016 – napredno korištenje, Zagreb: Algebra
3. Banović L., Vukašinović Z. (2017) MS Word 2016 – napredno korištenje, Zagreb: Algebra

Preporučena literatura:
1. Microsoft (2020) Office support [Online]. Available at: https://support.microsoft.com/en-us/office (Accessed: 10 May 2020)
2. Ružak D. et al. (2020): Internet i rad na mreži, Zagreb: Algebra
3. Banović L., Grgić S., Mirković H (2017).: MS PowerPoint – izrada prezentacija, Zagreb: Algebra
4. Banović L., Mirković H. (2016) MS Word – pisanje i obrada teksta, Zagreb: Algebra
5. Ružak D., Mirković H. (2016) MS Excel – izrada tabličnih proračuna, Zagreb: Algebra

Dodatna literatura:
1. Lambert, J. and Frye, C. (2019) Microsoft Office 2019 Step by step. [s.l.]: Pearson Education, Inc.
2. Habraken, J. (2019) Microsoft Office 2019 Inside Out, 1st edition. [s.l.]: Pearson Education, Inc.
3. Hollis Weber, J. (2013) Taming Apache OpenOffice: Getting Started. [s.l.]: Friends of OpenDocument, Inc.

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Koristiti program za rad s elektroničkom poštom u svrhu komunikacije i organizacije.
 • Koristiti osnovne alate i mogućnosti programa za izradu prezentacija.
 • Koristiti osnovne alate i mogućnosti programa za obradu teksta u svrhu oblikovanja i upravljanja dokumentima.
 • Koristiti osnovne alate, funkcije, formule i mogućnosti programa za tablične kalkulacije u svrhu oblikovanja i izračuna podataka te upravljanja radnim knjigama.

Željeni ishodi učenja

 • Prilagoditi program za rad s elektroničkom poštom upotrebom naprednih alata i mogućnosti programa.
 • Osmisliti i kreirati prezentaciju koristeći alate i mogućnosti programa za izradu prezentacija sljedeći smjernice dobre prakse.
 • Oblikovati složeni dokument koristeći napredne alate i mogućnosti programa za obradu teksta.
 • Koristiti napredne alate, funkcije i formule programa za tablične kalkulacije u svrhu oblikovanja i izračuna podataka.
Podijeli: Facebook Twitter