Računalni alati u poslovanju

Kornelija Petrović, asistent

Kornelija Petrović završila je studij informatike na Sveučilištu u Rijeci. Nakon dugog niza godina rada u Ericsson Nikola Tesla na analizi poslovnih procesa I razvoju poslovnih aplikacija, odlučuje se posvetiti prenošenju znanja mlađim generacijama.

Povezani kolegiji:Oblikovanje tržišnih komunikacija - Preddiplomski studij

3D Oblikovanje tržišnih komunikacija
Informatika - primjena računala
Oblikovanje tržišnih komunikacija
Informatika - primjena računala

Multimedijsko računarstvo - Preddiplomski studij

Multimedijsko računarstvo
Računalni alati u poslovanju

Primjenjeno računarstvo - Preddiplomski studij

Programsko inženjerstvo
Računalni alati u poslovanju
Sistemsko inženjerstvo
Računalni alati u poslovanju

Digitalni marketing - Preddiplomski studij

Digitalni marketing
Računalni alati u poslovanju
Podijeli: Facebook Twitter