Računalni alati u poslovanju

mr. sc. Ana Tecilazić, pred.

Ana Tecilazić je glavna tajnica Visokog učilišta Algebra, zadužena za institucijski razvoj u skladu s europskim i nacionalnim okvirom obrazovnih politika. Ana svoj akademski profil izgrađuje u okviru društvenog i humanističkog znanstvenog područja, a doktorski studij završava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Anino profesionalno iskustvo oblikovano je kroz dvadesetogodišnje aktivno sudjelovanje u razvoju javnih politika visokog obrazovanja i cjeloživotnog učenja na europskoj i na nacionalnoj razini, a znanstveno-istraživački razvoj i praksa u području zapošljivosti. Ana je glavna tajnica Zbora veleučilišta te članica Upravnog odbora europske udruge visokih učilišta koja izvode stručne studije, EURASHE. Kao predstavnica EURASHE-a, su-voditeljica je Radne skupine za učenje i poučavanje u Europskom prostoru visokog obrazovanja (EHEA WG L&T). Razvoju politika visokog obrazovanja na europskoj razini Ana je doprinijela kroz sudjelovanje u radu brojnih tijela, grupa i mreža kao što su Savjetodavna skupina za Europski kvalifikacijski okvir (EQF AG), ET2020 Radna skupina za modernizaciju visokog obrazovanja, Međunarodna skupina za praćenje provedbe Bolonjskog procesa (BFUG), Skupina za koordinaciju i provedbu Bolonjskog procesa (BICG). Kao predstavnica BFUG-a, Ana je sudjelovala u svojstvu promatračice u radu Odbora Europskog registra agencija za osiguravanje kvalitete (EQAR). Ana djeluje kao neovisna međunarodna stručnjakinja u postupcima vanjskog vrednovanja visokih učilišta te razvija i provodi brojne međunarodne projekte u području visokog obrazovanja.

Povezani kolegiji:Digitalni marketing - Preddiplomski studij

Digitalni marketing
Računalni alati u poslovanju

Primjenjeno računarstvo - Preddiplomski studij

Sistemsko inženjerstvo
Računalni alati u poslovanju
Programsko inženjerstvo
Računalni alati u poslovanju

Multimedijsko računarstvo - Preddiplomski studij

Multimedijsko računarstvo
Računalni alati u poslovanju
Podijeli: Facebook Twitter