Image for
Naslovnica

Sistemsko inženjerstvo - Praktikum

 • Predavanje 15
 • Vježbe 45
 • Samostalni rad 120
Ukupno 180

Naziv predmeta

Sistemsko inženjerstvo - Praktikum

Oznaka predmeta

22-00-547

Semestar

6

ECTS

6

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Ciljevi su ovog modula omogućiti studentima da nauče kako pripremiti, izvršiti i dokumentirati složene IT projekte. U tu svrhu studenti će koristiti sva znanja i vještine stečene za vrijeme studija. Studenti uče: preporučiti rješenje s obzirom na potrebe, iCiljevi su ovog modula omogućiti studentima da nauče kako pripremiti, izvršiti i dokumentirati složene IT projekte. U tu svrhu studenti će koristiti sva znanja i vještine stečene za vrijeme studija.

Studenti uče:
• preporučiti rješenje s obzirom na potrebe,
• implementirati složeno mrežno okruženje,
• implementirati složeno poslužiteljsko okruženje,
• implementirati složeno okruženje za virtualizaciju,
• implementirati infrastrukturne usluge u složenom okruženju,
• dokumentirati složeni IT infrastrukturni projekt.

Studentima je važno pohađati ovaj modul jer se u okviru modula studenti trebaju korisiti znanjima iz brojnih područja te vještinama stečenima tijekom studija. Iskustvo koje studenti stječu u ovom modulu pridonijet će njihovim sveukupnim kompetencijama na tržištu rada.
mplementirati složeno mrežno okruženje, implementirati složeno poslužiteljsko okruženje, implementirati složeno okruženje za virtualizaciju, implementirati infrastrukturne usluge u složenom okruženju, dokumentirati složeni IT infrastrukturni projekt. Studentima je važno pohađati ovaj modul jer se u okviru modula studenti trebaju koristiti znanjima iz brojnih područja te vještinama stečenima tijekom studija. Iskustvo koje studenti stječu u ovom modulu pridonijet će njihovim sveukupnim kompetencijama na tržištu rada.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Cisco (2021) Cisco networking Academy [Online]. Available at: www.netacad.com (Accessed: 21 April 2021)
2. Stallings, W. (2018) Operating systems internals and Design Principles, 190 High Holborn, London WC1V 7BH, UK, Pearson.

Preporučena literatura:
1. Cisco (2020) Campus LAN and wireless LAN solution design guide [Online]. Available at: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/solutions/CVD/Campus/cisco-campus-lan-wlan-design-guide.html (Accessed: 21 April 2021)

Dodatna literatura:
1. Johnson A. (2020) 31 days before your CCNA exam: A day-by-day review guide for the CCNA 200-301 certification exam. Cisco Press. 221 River Street, Hoboken, NJ 07030

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Za vrijeme praktičnih vježbi implementirati cjelovitu i funkcionalnu računalnu mrežu na temelju poslovnih zahtjeva.
 • Na odgovarajući način upravljati promjenama u računalnoj mreži.
 • Pregledati izvedivost implementiranih operacijskih sustava, tehnologija za pohranu i virtualizacije u skladu s poslovnim zahtjevima.
 • Preporučiti konfiguraciju infrastrukturnih usluga s obzirom na poslovne zahtjeve.
 • Utvrditi probleme s funkcionalnošću i performansama infrastrukture s obzirom na poslovne zahtjeve.
 • Izmijeniti IT infrastrukturu s ciljem poboljšanja funkcionalnosti i performansi koristeći se najboljim primjerima iz prakse.

Željeni ishodi učenja

 • Testirati implementaciju cjelovite i funkcionalne računalne mreže na temelju poslovnih zahtjeva.
 • Evidentirati promjene u računalnoj mreži na strukturiran način.
 • Argumentirati stajalište o izvedivosti implementiranih operacijskih sustava, tehnologija pohrane i virtualizacije u skladu s poslovnim zahtjevima.
 • Osmisliti konfiguraciju infrastrukturnih usluga s obzirom na poslovne zahtjeve.
 • Predložiti mogućnosti rješenja problema infrastrukture i performansi s obzirom na poslovne zahtjeve.
 • Preporučiti izmjenu IT infrastrukture radi povećanja funkcionalnosti i boljih performansi s obzirom na poslovne zahtjeve.
Podijeli: Facebook Twitter