fbpx
Image for
Naslovnica

Softverski definirane mreže

 • Predavanje 30
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 90
Ukupno 150

Naziv predmeta

Softverski definirane mreže

Oznaka predmeta

22-00-549

Semestar

6

ECTS

5

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Ciljevi su ovog modula upoznati studente s općom arhitekturom i ključnim karakteristikama softverski definiranih računalnih mreža (SDN) te njihovom ulogom u suvremenim informacijskim sustavima; osim toga, cilj je pružiti studentima znanja, razumijevanje i vještine za implementaciju SDN-a.

Studenti uče:
• implementirati rješenje temeljeno na softverski definiranim računalnim mrežnim tehnologijama,
• koristiti se programskim kodom za izradu skripti za automatizaciju i upravljanje računalnom mrežom,
• testirati i otkloniti poteškoće na softverski definiranoj mreži koristeći se strukturiranim pristupom,
• preporučiti kada koristiti softverski definirane mreže, a kada tradicionalne mreže.

Studentima je važno pohađati ovaj modul jer je on temeljni modul na kojem studenti stječu znanja o načelima SDN-a te najboljim praksama za implementaciju SDN mreža.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Cisco (2021) Cisco networking Academy [Online]. Available at: www.netacad.com (Accessed: 21 April 2021)

Preporučena literatura:
1. Santos, O. (2020) Software-defined networking security and network programmability: [s.l.]: Cisco Press

Dodatna literatura:
1. Cisco (2021) What is network automation? [Online]. Available at: https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/automation/network-automation.html (Accessed: 09 May 2021)

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Usporediti softverski definirane mreže i tradicionalne računalne mreže.
 • Implementirati rješenje temeljeno na softverski definiranim računalnim mrežnim tehnologijama.
 • Testirati i otkloniti poteškoće na softverski definiranoj računalnoj mreži koristeći strukturirani pristup.
 • Koristiti se programskim kodom za izradu skripti za automatizaciju i upravljanje računalnom mrežom.

Željeni ishodi učenja

 • Preporučiti kada koristiti softverski definirane mreže, a kada tradicionalne mreže.
 • Optimizirati softverski definiranu računalnu mrežu na temelju zadanih parametara.
 • Stvoriti testni scenarij za provjeru funkcionalnosti softverski definirane računalne mreže.
 • Osmisliti složene skripte za automatizaciju više rutinskih zadataka u računalnoj mreži.
Podijeli: Facebook Twitter