fbpx
Image for
Naslovnica

Upravljanje informacijskim sustavima

 • Predavanje 30
 • Vježbe 15
 • Samostalni rad 75
Ukupno 120

Naziv predmeta

Upravljanje informacijskim sustavima

Oznaka predmeta

22-00-520

Semestar

5

ECTS

4

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Cilj je ovog modula je omogućiti studentima da:
• analiziraju različite strukture, koncepte i standarde upravljanja informacijskim sustavima,
• planiraju i pokažu primjenu standarda u upravljanju informacijskim sustavima.

Studenti stječu znanja o:
• pojmovima, konceptima i standardima koji se koriste u upravljanju informacijskim sustavima,
• svrsi i primjeni upravljanja informacijskim sustavima s naglaskom na načelima dobre prakse,
• primjeni standarda u upravljanju informacijskim sustavima,
• načinu istraživanja problema i pristupa u upravljanju informacijskim sustavima u organizacijama,
• načinu na koji informacijski sustavi mogu podržati ili omogućiti različite vrste organizacijskih usluga ili se pak u njih integrirati.

Studentima je važno pohađati ovaj modul kako bi razumjeli vrijednost dobrog upravljanja informacijskim sustavima jer to može pomoći u stvaranju dodane vrijednosti u njihovom poslovanju te im pomoći prilikom kontrole unutarnjih i vanjskih procesa. Znanja koja studenti steknu u ovom modulu pridonijet će cjelokupnom skupu vještina važnih na njihovom budućem radnom mjestu.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Laudon K., Laudon, J. (2020.), Management Information Systems, 16TH edition, [s.l.]: Pearson

Preporučena literatura:
1. Keri E. Pearlson, Carol S. Saunders, Dennis F. Galletta (2016.), Managing and Using Information Systems: A Strategic Approach, 6th Edition, [s.l.]: Wiley Global Education
2. Olson, D. (2014.), Information Systems Project Management, [s.l.]: Business Expert Press
3. Valacich, J. and Schneider, C. (2017) Information Systems Today: Managing the Digital World, 8th Edition, [s.l.]: Pearson

Dodatna literatura:
1. AXELOS (2019) ITIL v4 Foundation, [s.l.]: TSO (The Stationery Office)
2. Harisaiprasad, K. (2020) COBIT 2019 and COBIT 5 Comparison, [s.l.]: ISACA

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Objasniti osnovne pojmove i koncepte upravljanja informacijskim sustavima.
 • Objasniti svrhu i primjenu upravljanja informacijskim sustavima.
 • Opisati standarde koji se primjenjuju u upravljanju informacijskim sustavima.
 • Definirati etape upravljanja informacijskim sustavima.

Željeni ishodi učenja

 • Razlikovati pojmove i koncepte upravljanja informacijskim sustavima.
 • Objasniti primjenu i načela dobre prakse u upravljanju informacijskim sustavima.
 • Planirati i demonstrirati primjenu standarda u upravljanju informacijskim sustavima.
 • Planirati implementaciju i upravljanje u skladu s etapama upravljanja informacijskim sustavima.
Podijeli: Facebook Twitter