fbpx
Image for
Naslovnica

Usmjeravanje i preklapanje u računalnim mrežama

 • Predavanje 30
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 120
Ukupno 180

Naziv predmeta

Usmjeravanje i preklapanje u računalnim mrežama

Oznaka predmeta

22-00-532

Semestar

2

ECTS

6

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Ciljevi ovog modula su pružiti podršku studentima u razumijevanju tehnologija usmjeravanja i preklapanja i te postizanja računalne mreže visoke dostupnosti.

Studenti uče:
• provesti logičku segmentaciju u mreži upotrebom VLAN-ova,
• primijeniti mehanizme redundancije i mehanizme za osiguravanje visoke dostupnosti pomoću protokola Spanning Tree, agregacije veza, preklopnika s mogućnošću međusobnog slaganja i mehanizama redundancije pristupnika,
• implementirati usmjeravanje podatkovnog prometa u mreži koristeći se RIP, OSPF i EIGRP usmjerničkim protokolima,
• upotrebljavati i stvarati dokumentaciju računalne mreže iz postojeće konfiguracije i postupka otkrivanja mreže.

Ovaj je modul važan jer se studenti upoznaju sa složenim mrežnim okruženjima, a temeljni je modul za složenije teme koje će studenti obraditi kasnije u okviru ovog studijskog programa. Nakon što uspješno polože ovaj modul studenti će moći implementirati i održavati mrežnu infrastrukturu kampusa koja se koristi u bilo kojoj modernoj mreži (npr. škole i bolnice).

Literatura

Obvezna literatura:
1. Cisco (2020) Campus LAN and wireless LAN solution design guide [Online]. Available at: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/solutions/CVD/Campus/cisco-campus-lan-wlan-design-guide.html (Accessed: 21 April 2021)

Preporučena literatura:
1. Johnson A. (2020) 31 days before your CCNA exam: A day-by-day review guide for the CCNA 200-301 certification exam. Cisco Press. 221 River Street, Hoboken, NJ 07030

Dodatna literatura:
1. Cisco (2021) Cisco networking Academy [Online]. Available at: www.netacad.com (Accessed: 21 April 2021)

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Logički segmentirati i povezati dijelove računalne mreže.
 • Implementirati mehanizme i protokole za usmjeravanje mrežnog prometa.
 • Implementirati visoku dostupnost i redundantnost u računalnoj mreži.
 • Kreirati i koristiti se dokumentacijom računalne mreže.

Željeni ishodi učenja

 • Dizajnirati funkcionalnu logički segmentiranu računalnu mrežu.
 • Vrednovati implementaciju usmjerničkih mehanizama i protokola mrežnog prometa.
 • Vrednovati implementaciju visoke dostupnosti i redundantnosti u računalnoj mreži.
 • Procijeniti korisnost postojeće dokumentacije računalne mreže.
Podijeli: Facebook Twitter