Image for
Naslovnica

Uvođenje informacijskih sustava u rad

 • Predavanje 30
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 90
Ukupno 150

Naziv predmeta

Uvođenje informacijskih sustava u rad

Oznaka predmeta

22-00-544

Semestar

5

ECTS

5

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Cilj je ovog modula omogućiti studentima usvajanje metodologije i vještina potrebnih za planiranje, izgradnju, testiranje i implementaciju informacijskih sustava.

Studenti uče i usvajaju:
• pojmove i koncepte analize uvjeta resursa, dostupnosti, predviđanja kapaciteta i skalabilnosti te upravljanja rizicima u implementaciji informacijskog sustava,
• vještine izrade rasporeda i praćenja izvršenja projekta,
• integraciju s drugim sustavima s naglaskom na parametrizaciji sustava,
• pripremu testnog/pripremnog okruženja za implementaciju sustava,
• pripremu različitih vrsta korisničke dokumentacije i dokumentacije za održavanje,
• procjenu uspješnosti projekta putem certificiranja i anketa o zadovoljstvu kupaca.

Studentima je važno pohađati ovaj modul kako bi razumjeli proces implementacije informacijskih sustava i ulogu računalnog stručnjaka u tom procesu.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Turner, S.V.M. (2006) Microsoft Solutions Framework Essentials, [s.l.]: Microsoft Press

Preporučena literatura:
1. Pultorak, D., Henry, C., Leenards, P. (2008) Microsoft Operations Framework (MOF): A Pocket Guide, [s.l.]: Van Haren Publishing
2. Giotis, T. C. (2007). How to deliver successful IT projects using MSF team model and MSF process model. Paper presented at PMI® Global Congress 2007—EMEA, Budapest, Hungary. Newtown Square, PA: Project Management Institute.
3. AXELOS (2019) ITIL v4 Foundation, [s.l.]: TSO (The Stationery Office)
4. AXELOS (2020) ITIL 4: Drive Stakeholder Value (ITIL 4 Managing Professional), [s.l.]: TSO (The Stationery Office)

Dodatna literatura:
1. Shychenko, V. (2021) Microsoft Planner vs Trello vs Asana vs Jira vs YouTrack, Retrieved from: https://thinkmobiles.com/blog/planner-trello-asana-comparison/

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Objasniti ulogu upravljačkog sloja u životnom ciklusu IT usluga, ulogu funkcija upravljanja uslugama i ulogu pregleda upravljanja u kontrolnom sloju te njegovu primjenu na implementaciju informacijskih sustava.
 • Definirati funkcije upravljanja uslugama i pregled upravljanja u fazi planiranja implementacije informacijskih sustava.
 • Definirati funkcije upravljanja uslugama i pregled upravljanja u fazi isporuke implementacije informacijskih sustava.
 • Definirati funkcije upravljanja uslugama i pregled upravljanja u operativnoj fazi implementacije informacijskih sustava.

Željeni ishodi učenja

 • Primijeniti pojedinačne funkcije kontrole usluga u životnom ciklusu IT usluga i uspostaviti postupak za donošenje odluka.
 • Primijeniti funkcije upravljanja uslugama i provjeru pregleda upravljanja u fazi planiranja implementacije informacijskih sustava.
 • Primijeniti funkcije upravljanja uslugama i provjeru pregleda upravljanja u fazi isporuke implementacije informacijskih sustava.
 • Primijeniti funkcije upravljanja uslugama i provjeru pregleda upravljanja u operativnoj fazi implementacije informacijskih sustava.
Podijeli: Facebook Twitter